Храм „Св. Св. Кирил и Методий“ oтправя покана към всички желаещи да посещават неделното училище към енорийския център.

Заниманията с децата започват след Св. Литургия в 10:15 и са водени от Магдалена Павлова.
Заниманията за възрастни започват в 11:30 и са водени от проф. д-р Павел Павлов.

Обучението е без ограничение във възрастта и безплатно.

От църковното настоятелство