Loading Map....

23 февр. 2020 - неделя
8:00-18:00ч.


Богослужение

Утренно богослужение
Света Божествена Литургия

Евангелие на Утреня (3): от Марка 16:9-20.
Апостол на Светата Литургия: 1Кор. 8:8-9:2 (Апостол с. 317)
Евангелие на Светата Литургия: от Матея 25:31 -46.

Тропар и Кондак на празника:
1. Тропар – Възкресен, глас 3.
Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: стъпка със смърт смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост. ‘sveta-troica-plovdiv.com’
2. Тропар на Св.св. Кирил и Методий. ‘anafora.bg’
3. Кондак – Егда приидеши Боже.