Loading Map....

25 авг. 2019 - неделя
8:00-18:00ч.


Богослужение

Утренно богослужение
Света Божествена Литургия

Евангелие на Утреня: от Иоана / Зач. 66; гл.21 стих 1 – стих 14/

Апостол на Светата Литургия: 1 Кор. 4:9-16 ( Зач. 131) (Апостол с. 135)

Евангелие на Светата Литургия: от Матея / Зач. 72; гл.17 стих 14 – стих 23/

Тропар и Кондак на празника

1. Тропар – Възкресен, глас 1
Когато гробът бе запечатан от иудеите и войниците пазеха Твоето пречисто тяло, Ти възкръсна на третия ден, Спасителю, като дари живот на света. Затова, Животодателю, небесните сили Ти възпяваха: Слава на Твоето възкресение, Христе! Слава на Твоето царство! Слава на Твоя промисъл, единствен Човеколюбче!
Източник: sveta-troica-plovdiv.com

2. Тропар на Св.св. Кирил и Методий.

Кондак( „Иоаким и Анна поношения безчадства“ глас 4; подобен „Вознесийся на крест волею“. Тип. с. 497):
Иоаким и Анна от срама на безчадието и Адам и Ева от тлението на смъртта се освободиха, Пречиста, в твоето свято рождение. Това твоите люде, избавили се от вината на прегрешенията, празнуват, като ти викат: неплопдната ражда Богородицата и питателницата на нашия живот.
Източник: Pravoslavieto.com
Йоаким и Ана чрез Твоето свето рождество се освободиха от упрека на бездетството, а Адам и Ева – от тлението на смъртта. Празнуват го и Твоите люде, избавени от вината за прегрешенията, и Ти пеят: „Неплодната ражда Богородица – Кърмителката на нашия живот!”.
Източник: facebook.com/BULGARIANPATRIARCHNeophyte/