title

Стар Завет

ПРАВОСЛАВНА МУЛТИМЕДИЯ

Картина на живо от Храма

Православен календар

п
в
с
ч
п
с
н
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
1
2
Events on 14 май 2024 - вторник
Events on 15 май 2024 - сряда
Events on 16 май 2024 - четвъртък
Events on 20 май 2024 - понеделник
Events on 23 май 2024 - четвъртък
Events on 27 май 2024 - понеделник
Events on 29 май 2024 - сряда
Events on 30 май 2024 - четвъртък
Events on 31 май 2024 - петък
31 май
Events on 01 юни 2024 - събота

abv-4

Честваме Тодорова събота или Тодоровден

  Днес е празникът Тодоровден. Отбелязва се в първата събота на Великия пост. Нарича се така, защото е свързан с името на християнския мъченик от началото на IV век Теодор Тирон. Паметта му се чества на 17 февруари, а днес се припомня една чудна случка. Половин век...

1. От Матея свето Евангелие

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28   ГЛАВА 1. 1. Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син Авраамов. 2. Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков роди Иуда и братята му; […]

2. От Марка свето Евангелие

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   ГЛАВА 1. 1. Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий, 2. както е писано у пророците: „ето. Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе.“ 3. „Гласът на викащия в […]

3. От Лука свето Евангелие

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 19  20  21  22  23  24   ГЛАВА 1. 1. Понеже мнозина предприеха да съчинят разказ за напълно известните между нас събития, 2. както ни ги предадоха ония, които от самото начало бяха очевидци и служители на […]

4. От Иоана свето Евангелие

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 19  20  21   ГЛАВА 1. 1. В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. 2. То беше в начало у Бога. 3. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана […]

5. Деяния на светите Апостоли

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28   ГЛАВА 1. 1. Първата книга, о Теофиле, написах за всичко, що Иисус начена да върши и учи 2. до деня, когато се възнесе, като даде чрез […]

6. Съборно послание на св. ап. Иакова

Глава:  1  2  3  4  5   ГЛАВА 1. 1. Иаков, раб на Бога и на Господа Иисуса Христа, праща поздрав на дванайсетте колена, които живеят пръснато. 2. Смятайте го за голяма радост, братя мои, кога паднете в разни изкушения, 3. като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение; 4. търпението пък нека бъде […]

7. Първо съборно послание на св. ап. Петра

Глава:  1  2  3  4  5   ГЛАВА 1. 1. Петър, апостол на Иисуса Христа, до пришълците, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Асия и Витиния, избрани 2. по предведение на Бога Отца, чрез осветяване от Духа, за послушност и за поръсване с кръвта Иисус Христова: благодат вам и мир да изобилва! 3. Благословен да бъде […]

8. Второ съборно послание на св. ап. Петра

Глава:  1  2  3   ГЛАВА 1. 1. Симон Петър, раб и апостол Иисус Христов, до ония, на които чрез правдата на Бога нашето и Спасителя Иисуса Христа се падна да получат с нас еднаква по стойност вяра: 2. благодат вам и мир да изобилна в познаване Бога и Христа Иисуса, нашия Господ. 3. Понеже […]

9. Първо съборно послание на св. ап. Иоана

Глава:  1  2  3  4  5   ГЛАВА 1. 1. Което е било отначало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали, за Словото на живота 2. (и животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца […]

10. Второ съборно послание на св. ап. Иоана

ГЛАВА 1.   1. Аз, старецът – до избраната госпожа и нейните чеда, които истински обичам, – и не само аз, но и всички, които са познали истината, – 2. заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас вовеки: 3. да бъде с вас благодат, милост, мир от Бога Отца и от […]

11. Трето съборно послание на св. ап. Иоана

ГЛАВА 1.   1. Аз, старецът – до възлюбения Гаия, когото истински обичам. 2. Възлюбения, молитствувам да бъдеш здрав и да преуспяваш във всичко, както преуспява душата ти. 3. Много се зарадвах, когато дойдоха братя и свидетелствуваха за твоята вярност – как ти ходиш в истината. 4. За мене няма по-голяма радост от тая – […]

12. Съборно послание на св. ап. Иуда

ГЛАВА 1.   1. Иуда, раб на Иисуса Христа, а брат на Иакова – до призваните, осветени в Бога Отца и запазени от Иисуса Христа: 2. милост вам и мир и любов да изобилва. 3. Възлюбени, като имам голямо усърдие да ви пиша за общото наше спасение, счетох за нужно да ви пиша и помоля […]

13. Послание на св. ап. Павла до Римляни

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   ГЛАВА 1. 1. Павел, раб на Иисуса Христа, призван апостол, отреден за Божието благовестие, 2. което Бог от по-напред бе обещал чрез пророците Си, в светите Писания, 3. за Своя Син (роден по плът от Давилово семе […]

14. Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   ГЛАВА 1. 1. Павел, призван апостол Иисус Христов по воля Божия, и брат Состен – 2. на църквата Божия в Коринт, на осветените в Христа Иисуса, на призваните светии, заедно с всички ония, които призовават името на […]

15. Второ послание на св. ап. Павла до Коринтяни

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   ГЛАВА 1. 1. Павел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия, и брат Тимотей, до църквата Божия в Коринт заедно с всички светии по цяла Ахаия: 2. благодат вам и мир от Бога Отца на-шего и Господа Иисуса Христа. 3. […]

16. Послание на св. ап. Павла до Галатяни

Глава:  1  2  3  4  5  6   ГЛАВА 1. 1. Павел апостол, призван не от човеци, нито чрез човек, а чрез Иисуса Христа и Бога Отца, Който Го възкреси от мъртвите, 2. и всички братя, които са с мене – до църквите Галатийски: 3. благодат вам и мир от Бога Отца и от Господа […]

17. Послание на св. ап. Павла до Ефесяни

Глава:  1  2  3  4  5  6   ГЛАВА 1. 1. Павел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия – до намиращите се в Ефес светии и вярващи в Христа Иисуса: 2. благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. 3. Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашето […]

18. Послание на св. ап. Павла до Филипяни

Глава:  1  2  3  4   ГЛАВА 1. 1. Павел и Тимотей, раби Иисус Христови,-до всички в Христа Иисуса светии, които се намират във Филипи, с епископи и дякони: 2. благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. 3. Благодаря на моя Бог, колчем си спомня за вас, 4. (като […]

19. Послание на св. ап. Павла до Колосяни

Глава:  1  2  3  4   ГЛАВА 1. 1. Павел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия, и брат Тимотей, – 2. до светите и верни в Христа Иисуса братя в Колоса: благодат вам и мир от Бога Отца нашето и Господа Иисуса Христа. 3. Благодарим на Бога и Отца на Господа нашето Иисуса Христа, […]

20. Първо послание на св. ап. Павла до Солуняни

Глава:  1  2  3  4  5   ГЛАВА 1. 1. Павел, Силуан и Тимотей – до солунската църква в Бога Отца и в Господа Иисуса Христа: благодат вам и мир от Бога Отца нашето и от Господа Иисуса Христа. 2. Винаги благодарим на Бога за всинца ви, като ви споменуваме в молитвите си 3. и […]

21. Второ послание на св. ап. Павла до Солуняни

Глава:  1  2  3   ГЛАВА 1. 1. Павел, Силуан и Тимотей – до солунската църква в Бога Отца нашето и в Господа Иисуса Христа: 2. благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. 3. Длъжни сме винаги да благодарим на Бога за вас, братя, както подобава, задето вярата ви […]

22. Първо послание на св. ап. Павла до Тимотея

Глава:  1  2  3  4  5  6   ГЛАВА 1. 1. Павел, апостол Иисус Христов по повеление на Бога, нашия Спасител, и на Господа Иисуса Христа, нашата надежда, – 2. до Тимотея, истинско по вяра чедо: благодат, милост, мир от Бога, нашия Отец, и от Христа Иисуса, нашия Господ. 3. Както на тръгване за Македония […]

23. Второ послание на св. ап. Павла до Тимотея

Глава:  1  2  3  4   ГЛАВА 1. 1. Павел, апостол Иисус Христов по воля Божия, за възвестяваме обещания живот в Христа Иисуса, 2. до Тимотея, възлюбено чедо: благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Иисуса, Господа нашего. 3. Благодаря Богу, Комуто още от прародители служа с чиста съвест, задето непрестанно те споменувам […]

24. Послание на св. ап. Павла до Тита

Глава:  1  2  3   ГЛАВА 1. 1. Павел, раб Божий и апостол на Иисуса Христа за вярата на Божиите избраници и за познаване истината на благочестието, 2. с надежда за вечен живот, който неизменният в словото Си Бог обеща преди вечни времена, 3. а в свое време яви словото Си чрез проповедта, мене поверена […]

25. Послание на св. ап. Павла до Филимона

ГЛАВА 1.   1. Павел, окованик Иисус Христов, и брат Тимотей, – до възлюбения Филимона, наш сътрудник, 2. и до Апфия, възлюбена сестра, и до Архипа, наш съратник, и до домашната ти църква: 3. благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. 4. Благодаря на моя Бог винаги, кога те […]

26. Послание на св. ап. Павла до Евреите

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   ГЛАВА 1. 1. Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците, 2. в последните тия дни говори ни чрез Сина, Когото постави за наследник на всичко, чрез Когото сътвори и вековете […]

27. Откровение на св. Иоана Богослова

Глава: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 20  21  22   ГЛАВА 1. 1. Откровение на Иисуса Христа, що Му даде Бог, за да покаже на рабите Си онова, което трябва да стане скоро. И Той го яви, като го изпрати чрез Ангела […]

orn1