29 март 2017 17:52, Българска Патриаршия

Патриаршеска награда: Възкресение Христово /Вяра Пенчева - гр. Габрово/

В Културно-просветния отдел на Св. Синод пристигат стотици творби за предстоящия финал на Националния конкурс „Възкресение Христово“ – 2017. Следващата седмица ще заседават трите комисии, които ще оценят пристигналите в срок творби. На 12 април ще бъдат обявени наградените творби в сайта на Българската Патриаршия. А на 14 май ще се състои тържественото награждаване на победителите.

Много от пристигналите творби са придружени от топли благодарствени писма, изпълнени с любов към светата ни Църква, към православната вяра и религиозното образование по Православие.

Като благодарим на всички директори, ръководители на школи, преподаватели и родители, подкрепили децата и учениците си за участието им в конкурса, пожелаваме успех на всички – както в Националния синодален конкурс`2017, така и в цялостното им израстване като добри християни и будни граждани.

Публикуваме извадки от получените писма.

Нина Друнева – директор на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“, гр. Баня, обл. Пловдив, ни пише:

„Смятам, че днес повече от всякога Българската православна църква трябва да организира подобни инициативи за приобщаване на децата от предучилищната възраст и техните родители към Православието. Смятам, че БПЦ трябва да извоюва въвеждане на задължително вероучение в училище и в подготвителна за първи клас група на детската градина. С пожелание за светли Великденски празници!“

Екипът на ЦПЛР – Тетевен с директор Цеца Цакова изпрати следното благодарствено писмо:

„Приемете нашата искрена благодарност за възможността да вземем участие в благородната инициатива на БПЦ-БП! Националният конкурс „Възкресение Христово“ е нашият шанс да покажем част от дейността на ЦПЛР – Тетевен, чрез която се стремим да предаваме добрите традиции на децата ни и да ги учим на почит и вдъхновение пред българското! Бъдете здрави!“

Директорът на ДГ №12 „Звънче“ – гр. Лом ни написа:

„Поздравявам Ви за инициативата, свързана с конкурс „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“-2017! С което се допринася за възпитаване в дух на християнски и духовни ценности у децата!“

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Снимки на наградени творби от изданието на конкурса през 2016 г. – раздел „Изобразително изкуство“, I възрастова група.

Текст: д-р Десислава Панайотова, експерт „Програми и проекти“, КПО при Св. Синод на БПЦ-БП
Снимки: Ангел Карадаков

Снимки

I награда: Великденски яйца /Николай Димчевски - гр. София/II награда: Борак /Ангелина Котева - гр. Бургас/III награда: На Великденското хоро /Ивон Иванова - гр. Попово/Поощрителна награда: Най-хубавият празник /Хана Кошутарска- гр. Благоевград/