Двери 25 Март 2020

Сръбският патриарх Ириней, който е и Белградски митрополит, е издал разпореждане от 21 март богослуженията в Белградско-Карловачка епархия да се извършват в присъствието на не повече от пет човека. Патриарх Ириней призовава християните да спазват разпоредбите на държавните власти, които целят ограничаване на епидемията и опазване на здравето и живота на хората.

В същото време главата на Сръбската православна църква призовава клириците да продължат обгрижването на своите енориаши по всички възможни и позволени от ситуацията начини.

Храмовете в Белград и епархията въвеждат нови правила за работа според новата разпоредба и възможностите, които енорийските свещеници имат.
Това означава, че богослуженията няма да бъдат спирани, но ще се извършват без богомолци, само от свещенството и певците на храма.

Тайнствата Изповед и Причастие ще се извършва след договаряне с енорийските свещеници, които ще посещават верните в домовете им според нуждите, като се дава предимство на възрастните хора и хронично болните.

Енорийските свещеници призовават православните да имат предвид извънредните обстоятелства и да съобразят поведението си с препоръките на държавните, църковните и здравните институции. Те се обръщат към вярващите да продължат подвига на поста, да засилят молитвите в домовете си и да очакват радостта от Възкресението Христово. Призовават християните да се обърнат към ближните, да помагат на възрастните съседи и на непознатите, като им помагат с доставката на храна или лекарства и др. под.

В съветите на свещениците към вярващите се подчертава, че свидетели на нашата християнска вяра можем да бъдем на всяко място и във всеки момент, а не само по време на богослужението. Затова нека не скърбим и да не се отчайваме, нито да изпадаме в паника, защото това не е характерно за православните християни.

Препоръчва се също енориашите да поддържат връзка с енорийските си свещеници по телефона или чрез сайта на съответния храм.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100724/catid,19/id,69398/view,article/