Двери

Световният ден за социална справедливост във Варна беше отбелязан с дискусия на тема „Социални услуги – реформа, възможности и предизвикателства“, организирана от Дирекция „Социални дейности“ на общ. Варна, Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения и Варненската и Великопреславска митрополия.

Ключовите послания за достоен живот и качество на социалните услуги бяха аргументирани с потребността от промяна на системата, необходимостта от интегрирани действия на държавата, местната власт, доставчиците на социални услуги и неправителствените организации.

Подробно беше коментиран Законът за социалните услуги (ЗСУ). В дискусиите се включи и о. Василий Шаган, който на форума представляваше Варненската и Великопреславска митрополия. О. Василий отбеляза, че дискусията му е дала по-детайлен поглед върху закона за социалните услуги и свързаните с него проблеми.

В същото време свещеникът заяви, че становището на Св. Синод по тази тема повдига важни въпроси, които трябва да бъдат изяснени: за термина социални услуги, за частните услуги и начина им на финансиране и дали няма да се използват за прокарване на чужди интереси, за контрола върху частните доставчици, въздействието, което ще има новият ред върху българското семейство. Той подчерта, че министър Сачева е поела ангажимент за включване на представители на БПЦ в работни групи за обсъждане на ЗСУ и за участие в дискусиите в Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание. О. Василий завърши с това, че трябва всички институции, обвързани със социалното дело в България, да си имат доверие и да установят отношения на съработничество, за да може да има напредък.

Участниците в дискусията бяха единодушни, че публичният диалог трябва да продължи с активното участие на всички заинтересовани страни.

На заседанието си от 20 януари т. г. Св. Синод на БПЦ определили своите представители, които да участват при обсъждането на промени в Закона за социалните услуги и свързаните с него нормативни и подзаконови актове. Това са митрополитите Ловчански Гавриил, Западно- и Средноевропейски Антоний, Варненски и Великопреславски Йоан, Неврокопски Серафим и юридическите съветници на Св. Синод.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,69252/view,article/