04 февруари 2020 14:26, Софийска митрополия

През месец април в София ще се проведе Национална конференция на тема „Хуманизъм и вяра“. Тя се организира от Министерство на образованието и науката, по инициатива на г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образователното министерство, съвместно със Синдиката на българските учители.

Целта на конференцията е занимаващите се с предмет Религия да се запознаят с добрите практики в областта на духовността и нравственото възпитание на децата и учениците.

Конференцията ще се осъществи в няколко етапа, първият от които предвижда да се проведат Областни представяния.

Участници в областните представяния могат да бъдат ръководителите на всички групи по православно християнство, разпределени по определени критерии в един или повече дни, експерти от съответното регионално управление на образованието и представители на съответната епархия.

РУО ще определи жури, което да оцени представените добри практики и да номинира до една практика от група :

– детска градина:

– начален етап:

– прогимназиален етап:

– гимназиален етап:

За участие са поканени учителите по Религия, учителите, които имат групи за извънкласни дейности по православно християнство и учителите в Енорийските центрове и църковни училища.

Областното представяне за област София – град се провежда с благословението на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит и ще се състои на 17.02.2020 г., понеделник, от 15,00 часа, в салона на Софийската света митрополия, ул. „Цар Калоян“ № 7.

Всички желаещи трябва да заявят участие в срок до 11.02.2020 г. на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1UzM_00DA-M0DTS_XDJheqertUoCRTsF-1AC1jUVs8Ms/edit

https://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=311914