Двери / 13 Февруари 2020

По инициатива на Синдиката на българските учители Министерството на образованието и науката организира Национална конференция „Хуманизъм и вяра“ за разпространение на добри практики в областта на духовността и нравственото възпитание на децата и учениците. Подготовката и провеждането на Националната конференция ще се осъществи на няколко етапа, първият от които предвижда областни представяния на тема „Хуманизъм и вяра“.

В областния кръг са поканени за участие учители по Религия (християнство-православие), както и преподаватели от прицърковни школи. Те трябва да представят добри практики от своята дейност. Областният кръг на конференцията се организира от Регионалните управления на образованието (РУО) съвместно с епархийското ръководство. РУО определя жури, което да оцени представените добри практики и да номинира по една практика от възрастова група: детска градина, начален етап, прогимназиален етап и гимназиален етап.
В състава на журито трябва да има и представител на съответната епархия. Номинираните практики ще бъдат представени на регионални конференции на тема „Хуманизъм и вяра“. Националният кръг ще се състои през април т. г.

На 12 февруари се проведе областният кръг на форума „Хуманизъм и вяра“ в Стара Загора. На него бяха представени добри практики в работата на групите за православно християнство на територията на областта. Организатори бяха Регионалното управление на образованието и Старозагорска митрополия, а домакин на срещата беше Основно училище „Кирил Христов“ в града.

За провеждането на областния кръг в Стара Загора разказва Росица Ранчева от регионанлото издание Долап.бг. Добрите практики на учителите по Религия бяха оценени от жури в състав: председател Милена Йолдова, началник отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в РУО – Стара Загора, и членове Мария Цоловска – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО, и представители на епархията: ик. Йордан Карагеоргиев, завеждащ Културно-просветен отдел при Старозагорска митрополия, о. Цветан Иванов, свещеник в катедрален храм „Св. Николай“, и о. Иван Генов от храм „Света Троица“ в Ст. Загора.

Събитието започна с водосвет, отслужен от свещениците. Отец Йордан предаде на присъстващите благословението на митр. Киприан за проявеното усърдие и пожеланието учителите по православно християнство да вървят все по-уверено напред.

Областната конференция откри Татяна Димитрова, началник на РУО – Стара Загора. „Това, което правите учителите, родителите, директорите на образователните институти и обществениците с подкрепата на нас, с огромната подкрепа на Църквата и лично на нашия митрополит Киприан, е много важно и трябва да продължим да работим в тази посока, – каза Татяна Димитрова. – Убедена съм, че трябва да направим повече, но то не става веднага. Не бива да става и насила. Трябва да се подхожда поетапно, като се показват добрите практики и резултатите от тях – това, което правим в момента“.

Тя пожела на присъстващите преподаватели не само да образоват, но и да възпитават децата. „Защото стратегията на възпитателната работа е една от стратегиите на Министерство на образованието и науката, която не е само на хартия. Мисля, че всички заедно, когато си подаваме ръка и си сътрудничим, ще допринесем нашите деца да бъдат все по-добри граждани на България“, каза г-жа Димитрова.

В групата „Детски градини“ опит споделиха Илиана Димова, учител по религиозно възпитание в ДГ No 23 „Кипарис“, Йорданка Димитрова, учител по религия в ДГ Nо 7 „Светулка“, и Донка Стоилова, директор на ДГ No 58 „Незабравка“ в с. Хан Аспарухово.

В ДГ „Кипарис“ религиозно образование се преподава от 2003 г. Според Илиана Димова в основата му лежат библейският текст и педагогическите принципи за достъпност, емоционалност, интелигентност и пр. Целта е децата да се научат да работят в екип, да поемат отговорност, да мислят креативно, да изпитват радост и удоволствие от заниманията.

Основните знания, които се преподават на малчуганите, са за големите църковни празници, за молитвата, която е разговор с Бога, как да се държат в храма, как се молят християните, как се съблюдават нравствените норми.

Петдесет деца от подготвителните групи посещават часовете по религия в ДГ „Светулка“. Йорданка Димитрова сподели, че часовете винаги започват с молитвата „Отче наш“ и песента „Мили дечица“. Децата се учат как да се прекръстят, как да се държат в храма. Преподавателката ги запознава с различни светци, с техните икони. В детската градина също рисуват картички, оцветяват икони или религиозни сюжети, заедно боядисват великденски яйца.

Директорката Донка Стоилова на ДГ „Незабравка“ разказа за съвместяването на религиозните знания с нравственото възпитание. Повечето деца са от ромския етнос. Първите знания от православното християнство са свързани с изграждане на нравствени добродетели: уважение, взаимопомощ, отговорност. Използват се забавни и занимателни детски игри, разучават се подходящи песни, историята на празниците и традициите, четат се подходящи приказки, разкази и стихотворения. Организират се различни творчески ателиета.

Пет групи по православно християнство в начална степен (1-4 клас), общо около сто и десет ученика, ръководи Мария Колева в ОУ „Кирил Христов“. Според задълбочена и на научна основа представена презентация до 5 кл. включително всичко, което се преподава на децата, трябва да бъде под формата на игра. Учебният процес да бъде непринуден, достъпен, привлекателен. Колева поставя игрови задачи, в решаването на които децата се ангажират с готовност, желание и проявяват творчество.

Валентина Димова от ОДК „Св. Йоан Рилски“ в Казанлък преподава „Православни християнски ценности“ на 100 деца в пет групи от начална степен и на три групи „Творческо писане“. Децата участват в различни конкурси за тематична поезия и проза. В работата си Димова съчетава религия и творчество.

В групата „Прогимназиален етап“ опита си сподели о. Живко Желев. От 2016 г. той е учител по православно християнство в начален и прогимназиален етап в 12 ОУ „Стефан Караджа“, Стара Загора. Училището е в ромския квартал „Лозенец“. Децата не са православни християни, но с нескривано желание посещават часовете на о. Живко. Във вторник часът по религия е с второкласниците. През останалите дни групите са смесени – 3 и 4 клас, 5, 6 и 7 клас. Интересът наистина е голям, тъй като класната стая, определена за часовете по Религия, се оказва недостатъчна и сега заниманията се водят в конферентната зала. Според о. Живко Желев празничните тържества са начин за задържане на вниманието на тези темпераментни деца.

Журито единодушно определи за участие в регионалния кръг „Хуманизъм и вяра“ преподавателите: Илиана Димова от ДГ „Кипарис“, Мария Колева от ОУ „Кирил Христов“ и Живко Желев от 12 ОУ „Стефан Караджа“.

В Сливен домакин на областния кръг на конференцията „Хуманизъм и вяра“ беше РУО и началникът му Милена Чолакова. В представянето на добрите практики по Религия (християнство-православие) се включиха ръководителите на всички групи в Сливенска област. На срещата присъстваха Сливенският митр. Йоаникий и инж. Иван Господинов, председател на Общински координационен съвет на Синдикат на българските учители – Сливен.

В журито бяха включени: ставроф. ик. Силвестър Янакиев, Йорданка Стоилова, старши експерт за обучението в начален етап, и Кристиана Станкова, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО – Сливен.

В начален етап на първо място беше отличена Ирена Мирчева от СУ „Христо Ботев“ в Нова Загора (градът и околните села са в Старозагорска област, но в Сливенския епархия, б. р.). На второ място се класира Анна Илиева от ОУ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен, а на трето място – Ивета Митева, НУ „Любен Каравелов“ – Нова Загора, и Марияна Сярова, ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен. За отлично представяне беше наградена Дияна Христова от НУ „Христо Ботев“ – с. Оризари.

В прогимназиален етап първо място зае Славка Кисьова от СУ „Неофит Рилски“ в гр. Твърдица. На второ място се класира Иван Стойков от ОУ „Хаджи Димитър“ в с. Бяла, на трето място – Красимира Стоева от ОУ „Найден Геров“ в с. Гавраилово и Паолина Василева от ОУ „Св. Климент Охридски“ в с. Блатец.

В гимназиален етап на първо място беше отличена Маргарита Маркова от Профилирана гимназия за преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ в Сливен.

В София областният етап на конференцията „Хуманизъм и вяра“ ще се проведе на 17 февруари в Софийска митрополия.

Снимки: Долап.бг и Образование – Сливен

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,69228/view,article/