Двери

В Грузинската патриаршия се проведе втора по ред кръгла маса на духовници и експерти, посветена на социалните опасности от все по-популярните лотарийни игри. Цел на срещата беше разработването на стратегия за намаляване на вредните последици от пристрастяването към „игрите на късмета“, което се отразява разрушително на семействата и на отделната личност. Обсъдени бяха мерки за предпазване от хазартна зависимост при юноши. Според организацията „Майки срещу хазарта“ всеки пети грузински юноша е пристрастен към хазартните игри, а 90% от юношите на 17 години играят хазарт. Печалбите от хазарт в страната надвишават тези на банковия сектор.
Според данни на патриаршията 400 хиляди семейства са пострадали от хазарта в страната. „Проблемът е многообразен и има нужда от също такава комплексна намеса. Статистическите данни, с които разполагаме, са много лоши, включително и за самоубийствата, и ако не спрем този бизнес навреме, може да очакваме ужасни резултати в близкото бъдеще за нашата страна. Бяха представени редица интересни инициативи по отношение на прилагането на международния опит към грузинската действителност“, заяви отец Андрей Цакмаидзе, говорител на прес-службата на Светия Синод.

В срещата, инициирана от Грузинската патриаришя и УНИЦЕФ, участваха също представители на министерствата на финансите и на образованието, на Центъра за контрол по заболяванията, Световната здравна организация и др. Грузинските духовници обърнаха особено голямо внимание на необходимостта от повишаване на осведомеността на младите хора, които търсят лесен и бърз начин за спечелване на пари и така стават жертва на една зависимост, която разрушава целия им живот.

Беше създадена работна група с участието на представители на патриаршията и съответните държавни агенции и на неправителествени организации, които да работят за приемането на законопроект за хазарта, чието гласуване се отлага вече повече от година.

Интересна подробност е, че 25% от държавната грузинска лотария беше приватизирана от българския бизнесмен Васил Божков преди няколко години, другите 75% са собственост на Коба Гурцкая.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100724/catid,19/id,69191/view,article/