Двери / 17 Февруари 2020

Грузинският патриарх Илия II отговори отрицателно на двете писма на Йерусалимския патриарх Теофил за среща на предстоятелите на православните църкви в Аман на 26-27 февруари. Той заявява, че тази среща би донесла добър плод за Църквата само ако в нея участват всички православни църкви, но при липса на единство той смята за целесъобразно да не участва нито лично, нито чрез представителство на Грузинската патриаршия. Патр. Илия дава да се разбере, че смята инициативата на Йерусалимския патриарх за свикване на предстоятелите за неправомерна. И по-конкретно писмото на Грузинския патриарх гласи:

„Ваше Блаженство, поздравяваме Ви с любов в Христа и Ви уведомяваме, че получихме двете писма, които ни изпратихте (№ 1202, 12.12.2019 г. и № 52 04.02.2020 г.) с покана за среща на предстоятелите и техните представители за обсъждане на настоящите проблеми между църквите в Йордания, град Аман.
Добре разбираме, че Вашата инициатива произлиза от грижа за единството на църквите и за излекуване на раните. От Вашето писмо разбираме, че правите всичко възможно да участва и Вселенският патриарх, но някои предстоятели не искат изобщо да участват, защото Вие свиквате (този „синаксис“). Вашата цел е и наше желание, но пред тази цел може да има много пречки.

Ние разбираме и споделяме Вашата позиция и смятаме, че поради сериозните проблеми трябва да стане такава среща и да се обсъдят въпросите, но само в случай, че участват всички църкви, ако искаме да имаме резултат, но докато няма единство към настоящия момент ние смятаме за целесъобразно да не участваме.

Бихме участвали с удоволствие във всички събития, свързани с религиозни чествания или международни конференции, както сме го правили винаги досега.

Надяваме се синаксисът на предстоятелите и решаването на проблемите, които развалят нашето единство, да се осъществят със спазване на правилата на църковното право. За всички ни е по-добре това да стане по-скоро. Молим се за мира и единство в Христа на Православната църква. Бог да Ви даде мир и успех в служението“.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100724/catid,19/id,69239/view,article/