Двери 17 Март 2020

Гръцкото правителство реши да отмени всички богослужения в храмовете на всички изповедания. Църквите ще останат отворени само за лична молитва. Запазването на общественото здраве налага ясни решения. Изключение се прави за погребенията и помените, които ще се правят на гробищата. Ограничението важи за периода от 16 март до 30 март.

Това обяви в своя профил вчера министър-председателят на Гърция К. Мицотакис. Същевременно и в правителствения вестник беше обнародвано решението на гръцкия министерски съвет от вчерашния ден. В него се казва:

„… Решаваме: временно се забранява извършването на всякакви богослужения и свещенодействия във всички места на религиозния култ без изключение (във всички видове храмове и параклиси, молитвени домове, джамии и пр. с всякакъв правен, каноничен и въобще религиозен статут) на всяка религия или вероизповедание в цялата държава, независимо от тяхната големина и вместимост, по превантивни съображения за общественото здраве и за периода от 16.3.2020 г. до 30.3.2020 г., както е посочено в съответните препоръки на Националната комисия за защита на общественото здраве срещу коронавируса COVID-19. Разрешено е на богомолци да идват само за лична молитва с кратък престой на мястото за поклонение, като се спазва съотношението един човек на 10 кв. м., съответно на два (2) метра един от друг“.
По-нататък в решението на МС се казва, че същата забрана се отнася и до храмовете в манастирите, посещенията в които се забраняват.

За Света гора се вменява в задължение на губернатора ѝ (с ранг на областен управител, бел. ред.) да издаде съответната заповед след съгласуване със Свещения Кинотис, колективния орган на управление на монашеската „република“, както понякога наричат Света гора заради частичното ѝ самоуправление.

В нареждането се говори и за погребенията, за които се ограничава до разумния минимум присъствието на сродници на покойния или покойната.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100724/catid,19/id,69346/view,article/