Двери 05 Април 2020

Специалистите от лабораторията по консервация и реставрация в Националната галерия са изпратили писмо до Св. Синод, в което предупреждават, че дезинфекцията на иконите и църковния интериор, вкл. дърворезби, обкови, рамки и т. н. може да ги повреди, ако не се извършва с подходящите материали.

Те са обобщили своите експертни препоръки (които са публикувани и на сайта на Националната галерия) и са ги изпратили до Св. Синод с надеждата да се вземат мерки, за да не бъдат повредени ценни образци:

• Третирането на икони и други полихромирани дървени повърхности със съдържащи хлор препарати, препарати на алкохолна основа и други, съдържащи повърхностно активни вещества (ПАВ), може да доведе до разтваряне на лака и обезцветяване на боите, а в дългосрочен план – и до трайно и безвъзвратно увреждане на произведенията.
• Обкови, позлатени повърхности и пр. също не е препоръчително да се третират с гореспоменатите препарати.
• Третирането на метална църковна утвар със съдържащи хлор препарати и други почистващи агенти, съдържащи повърхностно активни вещества (ПАВ), в дългосрочен план може да доведе до образуването на корозионни продукти и до деструкция на метала.
• Избягването на директен контакт с повърхността на иконите може да се постигне чрез поставяне на стъкло или друг подобен материал, който лесно се дезинфекцира.

Националната галерия е готова да изготви по-подробно предложение по гореизложеното мнение.

Специалистите от лабораторията по консервация и реставрация в Националната галерия имат дългогодишен високопрофесионален опит в работата с произведения на религиозното изкуство, се казва в съобщението на експертите. Постоянната им задача е профилактиката и „лечението“ на богатия фонд на Музея за християнско изкуство в криптата на храм-паметника „Св. Александър Невски“.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,69468/view,article/