13 март 2020 15:22, Българска Патриаршия

Уважаеми читатели, от печат излезе новият пети брой на официоза на Българската православна църква – „Църковен вестник“.

Броят отделя особено място на голямата годишнина, която през февруари родната ни църква отбеляза – 150 години от учредяването на Българската екзархия. По повод голямата годишнина на страниците на вестника ще откриете подбрани репортажи от честванията в цялата страна, както и Патриаршеското и синодално послание.

В рубриката ни „Светци на нашето време“ е отделено специално място на св. Серафим Софийски, чиято памет отбелязахме на 26 февруари. Статията е под заглавие – „Към биографията на св. Серафим софийски Чудотворец“ с автор иконом Емил паралингов.

В „Православие съвременност“ пък ще видите продължението от бр. 3 за „Нашите мисли и психическото здраве“.

В броя ще може да прочетете и за иконографията и иконопочитанието на Неделя православна.

„Църковен вестник“ се разпространява в православните храмове и в църковните магазини, както и чрез абонамент.

Цена на един брой – 0,70 лв.

Цената за годишен абонамент за 2019 г. е 30 лв.

Абонирането се извършва на адреса на издателството: София 1000; ул. „Оборище“ №4; Синодално издателство; МОЛ Танка Тончева Христова, или на e-mail: sinizdat@gmail.com с точно упоменаване на адреса на получателя. Средствата се превеждат по пощата или по банкова сметка: УниКредит Булбанк – София; IBAN BG97UNCR96601018147018; BIC код: UNCRBGSF

Отговорен редактор за броя: Александра Карамихалева

https://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=316255