05.05.2022/13:19/ | Автор: Българска патриаршия.
Снимка


Уважаеми читатели, от печат излезе пасхалният брой на официоза на Българската православна църква – „Църковен вестник“.

В брой 8 ще прочетете Патриаршеското и синодално пасхално послание, както и как бе отбелязан празникът Възкресение Христово в столицата и страната. На 2 страница ще откриете и решения на Св. Синод на БПЦ-БП от заседанието му на 13.04.22 г., както и кандидатурите за ръкоположения.

На страници 4 и 5 е поместен текстът „Евангелските светини и реликви, свързани с Христовото разпятие и възкресение“ с автор Нина Комарова. За Благодатния огън и чудото по неговото измолване ще прочетете пък на страница 6.

На страница 8 в „Църковен вестник“ ще прочетете подробно за освещаването на свето миро във Вселенската патриаршия.

Църковен вестник“ се разпространява в православните храмове и в църковните магазини, както и чрез абонамент.

Цена на един брой – 0,70 лв.

Абонирането се извършва на адреса на издателството: София 1000; ул. „Оборище“ №4; Синодално издателство; МОЛ Танка Тончева Христова, или на e-mail: sinizdat@gmail.com с точно упоменаване на адреса на получателя. Средствата се превеждат по пощата или по банкова сметка: УниКредит Булбанк – София; IBAN BG97UNCR96601018147018; BIC код: UNCRBGSF

Оговорен ректор за броя: Анула Христова