Двери 03 Април 2020

Милосърдната организация „Каритас България“ отправя призив за подкрепа на дейността ѝ след най-уязвимите членове на обществото в дните на разрастващата се пандемия от COVID-19. „Често страхът от това, че си сам, немощен и забравен, особено в ситуация на криза, е по-разрушителен от физическата болка. А подкрепата, дадена от сърце и с грижа и мисъл за човека до нас, може да спаси живот!“, се казва в съобщението на организацията.

От „Каритас“ уведомяват, че продължават техните грижи за най-уязвимите днес. Ежедневно 715 възрастни хора, бездомни и социално слаби хора от Русе, Белене, Плевен, Раковски, Житница, София, Пловдив, Малко Търново, Покрован и Веселиново получават подкрепа от медицинските сестри, социалните помощници и доброволците на „Каритас“.
В призива се казва: „За да продължим да помагаме, имаме нужда от предпазни консумативи. За 1 месец те са:

800 бр. маски за еднократна употреба;
90 бр. маски за многократна употреба;
2800 чифта ръкавици;
2800 чифта калцуни;
77 предпазни очила;
2 650 бр. защитни облекла (медицинска мантия / престилка);
230 бр. дезинфектанти.
Подкрепата, дадена от сърце и с мисъл за човека до нас, може да спаси живот!“.

Можете да помогнете, като:

Дарите предпазни консумативи (можете да се свържете с нас на info@caritas.bg).
Дарите по банков път с основание за плащане: Заедно:
РайфайзенБанк
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Титуляр на сметката: Каритас България
Дарите онлайн чрез модула на сайта на Каритас.
Изпратите SMS с текст DMS CARITAS на 17 777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори.
Станете постоянен месечен дарител с дарение от 2 лв. чрез SMS с текст DMS CARITAS на номер 17 777 (за всички мобилни оператори).

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,69458/view,article/