04 май 2020 16:54, Българска Патриаршия

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ

В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО”- 2020

3 Раздел: ФОТОГРАФИЯ

Днес, 28.04.2020 г., комисия в състав:

Председател: Ангел Карадаков

Членове: Нина Комарова

Албена Раленкова

Секретар: Пенка Христова

След като разгледа представените творби в раздел „Фотография”, класира:

ІІІ-та възрастова група – 5-8 клас

СПЕЦИАЛНА ПАТРИАРШЕСКА НАГРАДА:

Не се присъжда.

ПЪРВО МЯСТО:

Стоил Асенов Христов – 15 г., 8 кл. – „Причастие – I“; гр. Ямбол

Христомир Ивелинов Христов – 15 г., 8 кл. – „Възкресение Христово“ (великденско яйце с Иисус Христос); гр. Попово

ВТОРО МЯСТО:

Ивелин Костадинов Иванов – 14 г., 7 кл. – „С тати – I“; гр. Ямбол

ТРЕТО МЯСТО:

Кардам Тодоров Ковачев – 4 кл. – „Великден в България и у дома“; гр. Самоков

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:

Христомир Ивелинов Христов – 15 г., 8 кл. – „Възкресение Христово“ (великденско яйце с Пресв. Богородица); гр. Попово

Мими Ганчева Кушева – 14 г., 7 кл. – „Помен“; гр. Ямбол

Клуб „Камбани“ и клуб „Моето тяло“; ОУ „Д. Благоев“, с. Гара Орешец, обл. Видин

IV-та възрастова група – 9-12 клас

СПЕЦИАЛНА ПАТРИАРШЕСКА НАГРАДА:

Лиа Радославова Цанева – 17 г., 10 кл. – 2 триптиха „Възвръщане към живота“ и „Топлината на вярата“; с. Челопеч, Софийска област

ПЪРВО МЯСТО:

Не се присъжда.

ВТОРО МЯСТО:

Моника Стефанова Колева – 15 г., 9 кл. – „Великденска пътечка – традиция, живот и символи“; гр. Ямбол

ТРЕТО МЯСТО:

Радостина Цветомирова Ноева – 17 г., 11 кл. – „Доброта“; гр. Русе

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:

Димитър Пенев Маринов – 18 г., 12 кл. – „Осветеното червено яйце“; гр. Попово

Моника Стефанова Колева – 15 г., 9 кл. – „Поклон“; гр. Ямбол

Ивана Иванова Гюрова – 15 г., 9 кл. – „Възкресение Христово“; гр. Разлог

Петра Петрова Цанкова – 17 г., 11 кл. – НПГПФ, гр. София

Васил Стефанов Кючуков – 18 г., 12 кл.; гр. София

Евангелия Радостинова Маланова – 16 г., 9 кл. – „Слата на Христовото Възкресение“; с. Горна Малина

https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=322343