04 май 2020 16:41, Българска Патриаршия

1 Раздел: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Днес, 27.04.2020 г., комисия в състав:

Председател: доц. Йордан Йорданов

Членове:Антони Димитров

Евгений Цанов

Секретар: Пенка Христова

След като разгледа представените творби в раздел „Изобразително изкуство”, класира:

І-ва възрастова група – 3 и 4 група от ОДЗ/ЦДГ

СПЕЦИАЛНА ПАТРИАРШЕСКА НАГРАДА:

Виктория Паскалева (6 г.) – Детско ателие „Пъстроцвет“ – гр. Асеновград

ПЪРВО МЯСТО:

Йордан Пламенов Георгиев (6 г.) – Школа „Арт Попово“ – гр. Попово

ВТОРО МЯСТО:

Яна Андреева Стоянова (7 г.) – ДГ „Славейче“ – гр. Кюстендил

ТРЕТО МЯСТО:

Анна Ковачева (6 г.) – Неделно училище при Ловчанска св. Митрополия – гр. Ловеч

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:

1) Никол Любенова Кисьова (6 г.) – ЦДГ „Лозичка“ – гр. София

2) Августина Руменова Атанасова (6 г.) – ДГ „Пчеличка“ – гр. Добрич

3) Даяна Иванова (6 г.) – Школа „Арт Попово“ – гр. Попово

4) Витлеем Калоянов Неделчев (6 г.) – ДГ „Снежанка“ – гр. Търговище

5) Гюлтян Гюнайдинова Сабриева (7 г.) – ДГ „Мечо Пух“ – с. Кормянско, общ. Севлиево

ІІ-ра възрастова група – 1-4 клас

СПЕЦИАЛНА ПАТРИАРШЕСКА НАГРАДА:

Вяра Пламенова Пенчева (10 г., 4 клас) – Школа „Елиза Арт“ – гр. Габрово

ПЪРВО МЯСТО:

Ана-Мария Тошева (9 г.) – Школа „Колорит“ – гр. Хасково

ВТОРО МЯСТО:

Диляна Димитрова (4 клас) – Ателие за изобразителни изкуства „Д. Батембергова“ – гр. Търговище

ТРЕТО МЯСТО:

1) Златина Светозарова Стоилова (4 клас) – ЧНУ „Фоти“ – гр. Банкя

2) Никита Сергеевич Болгаров (4 клас) – МОУ „Парканская“ – с. Парканы (Молдова)

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:

1) Димитър Димитров Вълканов (3 клас) – ОУ „П. Славейков“ – гр. Димитровград

2) Дамла Ферди (8 г.) – Детско ателие „Пъстроцвет“ – гр. Асеновград

3) Константина Татарева (10 г.) – Школа „Колорит“ – гр. Хасково

4) Дарья Дмитриевна Дуламчи (4 клас) – МОУ „Парканская“ – с. Парканы (Молдова)

5) Ивайло Начев (7 г., 2 клас) –Неделно училище при Ловчанска св. Митрополия – гр. Ловеч

ІІІ-та възрастова група – 5-8 клас

СПЕЦИАЛНА ПАТРИАРШЕСКА НАГРАДА:

Ангелина Марийкова Борисова (13 г., 5 клас) – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Ловеч

ПЪРВО МЯСТО:

Даниел Ивайлов Маринов (11 г., 5 клас) –Неделно училище при Ловчанска св. Митрополия – гр. Ловеч

ВТОРО МЯСТО:

Ивана Велкова Ейкова (14 г., 8 клас) – НПГ „Димитър Талев“ – гр. Гоце Делчев

ТРЕТО МЯСТО:

Ивайла Светозарова (6 клас) – Ателие за изобразителни изкуства „Д. Батембергова“ – гр. Търговище

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:

1) Стоян Веселинов Лулански (12 г., 5 клас) – ОУ „Райна Княгиня“ – гр. Пловдив

2) Нина Мирославова Петрова (14 г.) – ОДЦ за култура и изкуство – гр. Русе

3) Елица Евгениева Томкова (12 г., 6 клас) – НУИ „Д. Христов“ – гр. Варна

4) Милена Николова Целкова (7 клас) – ОУ „Отец Паисий“ – с. Долно Камарци, общ. Горна Малина

5) Лъчезар Йорданов (5 клас) – ОУ „Никола Парапунов“ – гр. Разлог

IV-та възрастова група – 9-12 клас

СПЕЦИАЛНА ПАТРИАРШЕСКА НАГРАДА:

Габриела Цветомирова Стоянова (15 г., 9 клас) – СУ „Емилиян Станев“ – гр. Велико Търново

ПЪРВО МЯСТО:

Рая Ивайлова Стоянова (15 г., 9 клас) – Школа „Колорит“ – гр. Хасково

ВТОРО МЯСТО:

Мартин Ивайлов Маринов (14 г., 9 клас) –Неделно училище при Ловчанска св. Митрополия – гр. Ловеч

ТРЕТО МЯСТО:

Петра Петрова Цанкова (17 г., 11 клас) – НПГПФ – гр. София

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:

1) Спас Димитров Димитров (16 г., 10 клас) – ЕГ „Б. Брехт“ – гр. Пазарджик

2) Янислава Севлиева (17 г., 10 клас) – ЦПЛР – гр. Бургас

3) Ивайла Георгиева Петрова (16 г.) – Школа „Арт Попово“ – гр. Попово

4) Жанина Лазарова Лазарова (19 г., 12 клас) – Неделна школа към Академичния параклис при БФ на СУ „Св. Климент Охридски“

5) Никол Георгиева Кабакова (16 г.) – Школа „Колорит“ – гр. Хасково

https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=322340