Двери 14 Май 2020

Daugavpils

Правителството на Латвия реши да отдели от бюджета за извънредни ситуации 236 400 евро, които да бъдат раздадени целево да служителите на църквите, съобщава Благовест инфо. Те ще получат еднократно по триста евро. Парите им се отпускат, тъй като те продължават да изпълняват служебните си задължения и не могат да излязат в „принудителен отпуск“, за който да получат обезщетение. В същото време техните доходи силно са намалели, тъй като заради пандемията хората не могат да посещават богослуженията.

Правителството отбелязва важния принос на църквите за запазването на душевното и физическото здраве на населението. Църквите призоваха енориашите си да останат у дома, като в същото време оказват психологическа помощ на нуждаещите се. Поради тази причина държавата е длъжна да окаже поне минимална подкрепа на религиозните служители, се казва в мотивите за решението.
От помощта ще могат да се възползват всички религиозни служители, които са осигурени и които работят в храмове или религиозни организации, чийто доход е намалял с тридесет процента в сравнение с съответния период през 2019 г.

Жителите на Латвия са лутерани, римокатолици и православни християни. Православната църква е самоуправляема, в състава на Московска патриаршия. Православните в страната са над триста хиляди души, а свещенослужителите – близо сто.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100724/catid,19/id,69600/view,article/