Двери / 23 Февруари 2020

За трета поредна година ще се проведе Международен културен форум „Велики Преслав – история на цял един народ“, организиран от община Велики Преслав и утвърден от Министерство на образованието и науката. Форумът е включен в националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019-2020 г.

През април 2018 г. беше първото издание на конкурса, в който взеха участие ученици от деветнадесет области с повече от триста творби. От 2019 г. форумът прерасна в международен, тъй като участваха и ученици от българските училища по света и от небългарски училища в България и чужбина.
Основната цел на форума е популяризиране и утвърждаване на културно-историческото наследство на България и на приноса ѝ за развитието на европейската и световната култура.

Специфичните цели са:

– насърчаване на интерес у младото поколение към културно-историческото наследство на Велики Преслав и мястото на българската писменост и култура във формирането на европейската и световната култура;

– организиране на форум и конкурс за изява на ученици в областта на историята, литературата и изкуството;

– включване на ученици от българските училища от Европа и света за насърчаване на интереса им към историята и културата на България и чувството за принадлежност към Родината;

– опазване на чистотата на българския език и съхраняване на родовата памет;

– включване на ученици от небългарски училища от България и чужбина с цел запознаване и популяризиране на българската история и култура; – създаване на приятелски връзки между български и чуждестранни ученици.

Конкурсната програма на форума включва възможност за изява на деца и ученици от 1 до 12 кл. (разделени в три възрастови групи) чрез:

литературно творчество – стихотворение и есе;
художествено творчество – по видове изкуства: живопис, графика, скулптура, приложно-декоративни изкуства.
Всеки участник може да се включи с не повече от две творби.

Срокът за получаването им е до 15 март 2020 г.

Литературните творби следва да бъдат изпращани на електронния адрес: biblio_preslav@abv.bg, а художествените творби – на следния адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. „Борис Спиров“ № 61, Народно читалище „Развитие 1874“ (за библиотеката), телефон за връзка: 0538 4 35 67.

Всеки ученик получава диплом за участие, а наградените в трите възрастови групи по раздел и жанр – медал, статуетка и грамота. Предвиждат се и други награди.

Връчването на наградите ще се състои през м. април 2020 г. Творбите ще бъдат подредени в изложба в община Велики Преслав, зала „Тържествена“, и остават в учредения от 2018 г. фонд на форума. Ще бъде издаден диск и алманах с творбите, който ще бъде изпратен на училищата, включително и на българските училища в чужбина.

Повече подробности за изискванията към творбите и организацията на конкурса – тук.

Създадена е и фейсбук-страница на форума: Международен културен форум „Велики Преслав – история на цял един народ“.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,69255/view,article/