Двери

Ръководствата на епархиите в БПЦ засега не планират да намалят отчисленията, които енорийските храмове изплащат към митрополиите. Всеки храм в страната трябва да отделя определен процент от приходите си на съответната митрополия, която ги използва за поддръжка на администрацията си, за социално дело, образователни дейности и т. н. в епархията. Преди 1989 г. тези вноски бяха определяни централно с решение на Св. Синод и възлизаха на 4% от приходите, а епархиите от своя страна внасяха процент от своите приходи в касата на Св. Синод, за да издържа и той своята администрация, учебни заведения, печатни издания, социално дело (включително почивни станции) и др. След промените обаче събираният епархийски налог скочи поне двойно. Процентите са различни в различните епархии, защото зависят от решението на съответния митрополит и неговия епархийски съвет.

Сега обаче пандемията и извънредното положение, както и призивите да не се посещават храмовете по Великденските празници и в неделните дни през изминалите два месеца сериозно се отразиха на приходите на църковните настоятелства към храмовете. Извършените през това време венчания и кръщения са в пъти по-малко от тези през същия период на миналата година. В същото време режийните и други разходи на енориите не са намалели, а някои дори са се повишили. Църковните настоятелства се надяваха, че в тази връзка ще бъдат намалени отчисленията, които дължат на митрополиите.
Ръководствата на епархиите, от своя страна, посочват, че не се планира процентите да бъдат намалени. Те заявиха, че храмовете не са били затваряни за богомолци, както това стана в другите страни. „Засега няма обективна информация какво е финансовото положение на храмовете. Когато постъпят отчетите на енориите в митрополията, ще се види реалната обстановка и тогава ще се прецени как да се процедира“, казаха от Софийска митрополия.

В същото време, според устава на БПЦ, чл. 231, ал. 2, всяка митрополия трябва да изплаща годишни отчисления към централния бюджет на Св. Синод. От въпрос на Двери към митрополити дали тези отчисления ще бъдат намалени заради кризата, стана ясно, че от години епархиите въобще не изплащат средства в общия бюджет. Тази практика, макар и записана в Устава на БПЦ-БП, е била прекъсната по време на разкола през 90-те години на миналия век от самите митрополити и повече не е възстановена. Така Св. Синод не може да разчита на постъпления в бюджета си от страна на епархиите. За да решат донякъде финансовите затруднения на синода митрополитите решиха издръжките на двете семинарии – Софийската и Пловдивската – да се поемат съответно от Рилския и от Бачковския манастир. Тази година обаче това се оказа трудно за двата ставропигиални манастира, които освен че бяха лишени от голяма част от поклонниците си заради пандемията, не получиха и обещаните от държавата субсидии. Средствата бяха преведени от държавата непосредствено по сметката на Св. Синод, но така и не стигнаха до ставропигиите, както Двери вече писа (тук).

Снимка:  http://radiovox.bg

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,69604/view,article/