Двери 13 Април 2020

За празника Вход Господен в Йерусалим Старозагорският митрополит Киприан отправи писмено обръщение към своите епрахиоти, в което свързва евангелското събитие с актуалната обстановка в страната и света, породена от пандемията от новия коронавирус. Владиката подчертава, че на този етап единственият начин за ограничаване на заразата, препоръчван от здравните, държавните и църковните власти, е самоизолацията и ограничаването на социалните контакти. „Нима обаче ние ще позволим на това изпитание да отнеме радостта ни? Радостта ни, че сме Христови? Че чрез Христа, Победителя на смъртта, всички ние „живеем, и се движим, и съществуваме“ (Деян. 17:28)!“.

В обръщението си архиереят изразява увереност, че в това изпитание не бива да виждаме Божия гняв, а „Божията любов към света и човечеството“.

„Дълбок смисъл има и в днешното изпитание на пандемията, което е изпитание на нашата любов към ближния, като поставя пред нас въпроса: доколко сме готови да ограничим себе си, за да предпазим човека до нас, да допринесем за съхраняването на живота на десетките и стотици наши познати и непознати, които бихме изложили на опасност, в случай че откажем да спазваме ограниченията, препоръчани ни от специалистите-медици и изисквани от отговорните фактори в нашата страна. Нашето отговорно отношение и поведение в извънредната ситуация е проверка за нашата човечност и за нашето християнство. В борбата между живота и смъртта Църквата е винаги на страната на живота. Нека съсредоточим вниманието си и силите си върху онова, което можем да сторим за ближния, а в конкретния случай най-доброто, което можем да сторим, е да предпазим и себе си, и тези около нас от заразата“, заявява митр. Киприан.
Той посочва, че кризисната ситуация не отнема на християните възможността да извършват дела на състрадателна любов и милосърдие, от каквито се нуждаят много хора днес. В същото време това е и време, в което те могат да се утвърдят още повече в редица християнски добродетели, сред които смирението, търпението и любовта към ближния.

Различното посрещане на празника, липсата на върбовите клонки по никакъв начин не отнема радостта на Цветница, подчертава митрополитът. На мястото на обичайната за празника обредност той призовава „да превърнем самите себе си в истински нови йерусалимци, които посрещат Господа в сърцата си, за да Му сторят място в себе си и в своя живот, като чисти съсъди на вярата, надеждата и любовта“.

В заключение Старозагорският митрополит казва: „Необичайният начин, по който през настоящата година посрещаме едни от най-светлите ни празници – Лазаровден и Цветница, както и самия празник на празниците: Възкресението на нашия Господ и Спасител Иисус Христос, не може и не трябва да позволяваме да отнема от нас пълнотата и чистотата на онази радост, с която Сам Господ и Неговите апостоли ни призовават всякога да пребъдваме“.

Целият текст – тук.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,69509/view,article/