Двери / 21 Февруари 2020

Видинският митрополит Даниил се срещна с кмета на Берковица Димитранка Каменова и с директорите на основните училища в града, като коментира с тях възможностите за изучаване на Религия в училище, съобщава БТА.

Митр. Даниил е отбелязал, че е необходимо децата да се възпитават в християнските добродетели и да познават основите на християнската вяра.

Директорите са изразили положително мнение за въвеждането на Религия в училищата и са коментирали досегашния си опит. От дванадесет години Религия се изучава във Второ основно училище „Христо Смирненски“ в Берковица, а от по-скоро – и в Основно училище „Георги Раковски“ в с. Бързия.
В края на срещата директорите на училища, общинското ръководство на Берковица и Видинският митрополит са заявили готовността си за сътрудничество и подкрепа на преподаването на Религия в училищата.

Митр. Даниил още от първите дни на своето управление във Видин посочи религиозното образование на децата от епархията като приоритет в работата си. През двете години, в които заема митрополитския престол, владиката е предприел редица действия за подкрепа на вероучителните занимания в детските градини на Видин, преподаването на Религия, разширяване на работата на неделните училища и провеждането на детски летен лагер в Лопушанския манастир.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,69246/view,article/