Иван Димитров

Тази събота, последният ден от седмицата след Неделя на блудния син (иначе казано – събота преди Месопустна неделя), Църквата е посветила на покойниците. В нея, като започнем от петък вечер, отправяме към Бога, Твореца и Промислителя за всички и за всичко, молитва за душите на отишлите си от нас хора. Затова наричаме деня задушница (в някои български краища се нарича о̀душе, произлязло от църковнославянския израз „о душе“, т. е. „за душата“).

На такъв ден всеки от нас има за кого да си спомни: преди всичко за своите предци, дядовци и баби, а по-възрастните от нас – за своите родители, други за братя и сестри, за братовчеди, мнозина си спомнят и за поминали се деца, племенници, внуци, за своите роднини, за приятели, колеги, съседи.

Вярващите хора при това спомняне на покойните си близки и познати някак естествено изричаме и най-кратката си молитва в такъв случай:

Бог да го/я/ги прости!
Някои знаят и други молитви за покойници, като тези на св. Серафим Саровски за всички покойни хора, знайни и незнайни:

„Упокой, Господи, душите на починалите Твои раби, нашите праотци, отци и братя, православни християни, които са погребани тук и навсякъде, и на Божиите раби (изреждат се имената). Дай им, Господи, Твоето царство и участие в Твоя безкраен блажен живот, и прости им всяко прегрешение, волно и неволно“.

Има и молитви за покойни родители или сродници:

„Помени, Господи, душите на Твоите починали раби: моите родители (имената) и всички сродници по плът, и им прости всички волни и неволни прегрешения, като им даруваш небесното царство, участие в Твоите вечни блага и насладата на Твоя безкраен и блажен живот“.

„Помени, Господи, и всички починали с надежда за възкресение и вечен живот наши отци, братя и сестри, и всички православни християни, всели ги заедно с Твоите светци там, дето сияе светлината на Твоето лице, а нас помилвай като благ и човеколюбив. Амин“.

Друга кратка молитва с подобно съдържание:

„Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри, отишли си преди нас с вяра и надежда за възкресение, и направи вечна тяхната памет“.

Всички тези и подобни молитви са добри и подходящи, за да си спомним за покойниците си и да се помолим за упокоението на техните души. Нека го направим с открито и благодарно сърце, за да зачете и Бог нашата молитва.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,69247/view,article/