05 февруари 2020 16:58, Българска Патриаршия

Днес, 5 февруари 2020 г., Министерството на образованието и науката стартира конкурсната си процедура по оценяване и одобрение на проектите на учебници по Религия.

В събитието от страна на Българската православна църква – Българска патриаршия участваха представителите на Св. Синод Негово Високопреосвещенство Ловчански митрополит Гавриил – ръководител на Културно-просветния отдел, Негово Преосвещенство Мелнишки епископ Герасим – гл. секретар и доц. д-р Мариян Стоядинов – гл. редактор на синодалните учебници.

Документацията, придружаваща учебниците на Св. Синод, е изрядна и МОН придвижва синодалните проекти към оценка на съдържанието, графичния дизайн и полиграфическата изработка.

Във връзка със стартиралата процедура по оценяване и одобрение Ловчанският митрополит Гавриил изрази задоволството на Св. Синод от това, че синодалният екип съумя да предложи учебници по Религия – Християнство-Православие от 1-ви до 5-ти клас наведнъж, с което се покриват възрастите, в които до този момент най-масово се изучава Религия в училище. Ловчанският митрополит заяви готовността на Св. Синод да продължи с работата на екипите по учебниците от 6-ти до 12-ти клас. Той е убеден, че ползата от този предмет ще бъде подобаващо оценена. Митрополит Гавриил подчерта, че след прекъсване от около 75 години новите учебници по Религия – Християнство-Православие се явяват съвременни наследници на учебниците по Закон Божий и Вероучение, изучавани в България до 1944 г. (в някои населени места до 1947 г.) Според Ловчанския митрополит Гавриил след одобрението на новите синодални учебници предметът Религия – Християнство-Православие ще получи нов тласък в своето развитие и това го изпълва с надежда, че предметът колкото се може по-скоро ще бъде въведен в задължителните учебни часове. Защото подрастващите поколения имат нужда от здрава духовно-нравствена основа, върху която да изграждат живота си и заедно, като общество, да можем достойно да продължим напред.

Ръководителят на Културно-просветния отдел при Св. Синод специално отбеляза, че синодалните учебници по Религия – Християнство-Православие ще бъдат един голям подарък за българските деца по пътя към Христовите добродетели, по пътя към Христовата любов. Защото „любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат, ако са знание, ще изчезнат“ (1 Кор. 13:4-8).

Текст: д-р Десислава Панайотова, експерт „Програми и проекти“ в КПО при Св. Синод

https://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=312074