Двери

Източно пеене БФ Никола Антонов

От 22 януари започва курс по източно пеене в Богословския факултет на Софийския университет, който ще се води от църковния псалт Никола Антонов. Заниманията ще се провеждат всяка сряд от 18:30 ч. в аудитория номер 8 (на 3 ет).

В зависимост от участниците ще се обособят две групи – една за напълно начинаещи, които нямат никакъв опит с тази музика, а другата – за курсисти, които вече имат опит с невмите, учили са или са се занимавали самостоятелно (не започват от напълно нулево ниво).

Целта на заниманията е да разглеждат, както теоретични теми, така и да се изучава класически репертоар за нашата традиция, който да помогне на курсистите да навлязат в дебрите на източното пеене и да бъдат полезни на клира в своите храмове.

Съдържанието на курса ще се организира чрез Moodle – платформата за електронно обучение. Желанието на преподавателя е тази музика да достигне до повече хора във възможно най-автентичния си вид и да се събуди интерес към нея не само в  тесните богословски среди.

Курсът е безплатен и отворен за всички интересуващи се. Ако се съберат достатъчно талантливи кадри, може да се обособи хор, който да участва на събития на факултета и празници.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,69163/view,article/