Двери 01 Март 2020

Братството на Зографската св. обител съобщава, че излезе от печат трето, луксозно издание на Псалтикийния Триод на Манасий Поптодоров. То отговаря на нуждите на много църковни певци и на множество храмове, а и изобщо на всички интересуващи се от източното цър­ковно пение. Принасяйки своя скромен труд, м. Климент, брат на Зографската св. обител, съставител на псалтикийния сборник, се надява да допринесе за Божията възхвала от църковната певница.

В Псалтикийния Триод, който вече може да се намери в църковните книжарници, са включени всички песнопения (самогласни стихири, слави, отпустителни тропари и кондаци) от Великия пост и Страстната седмица, а също така и покайните и мъче­нични стихири за всеки глас, които се пеят в петъчните и недел­ни дни на Великия пост. Като допълнение, изданието съдържа и велико­постните песно­пения от вечернята, от великото повечерие и от часо­вете, които досега неесте­стве­но бяха включени като съставна част от Псалтикийната Утреня на Манасий Поптодоров.

Вторият том, Псалти­кийният Пенти­костар, който ще излезе от печат след около две-три седмици, съдържа песно­пенията от Пасха, от Светлата седмица и от всички подви­жни празници от Пас­хал­ния период до Неделя на всички светии.

Луксозно (с кожена корица и с по-голям размер на невмите и на стиховете), изданието е субсидирано, за да може да е достъпно за повече храмове и за по-голям брой църковни певци.

Неотдавна беше издаден и Катавасийник, който съдържа всички празнични, триодни и общи катавасии за годишния богослужебен кръг. В сборника са поместени още и полиелейните псалми, както и избрани псалми за празниците „Величания“.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,37/catid,24/id,69285/view,article/