Двери 14 Май 2020

Московският и на цяла Русия патриарх Кирил намали с една четвърт размера на отчисленията от енориите и епархиите за функционирането на патриаршията за 2020 г. На практика храмовете са освободени от вноските за трите месеца карантина преди и след Великден, които обикновено носят най-големи приходи на църквите.

Този въпрос беше многократно повдиган през последния месец, когато приходите на храмовете намаляха заради епидемията от коронавирус. Само няколко епархии обявиха намаляване или опрощаване на вноските на епархийско ниво, което беше посрещнато с голямо облекчение от свещенството. До този момент нямаше решение за годишните отчисления в полза на централното функциониране на Московска патриаршия.

Днес патр. Кирил е изпратил до всички митрополити в Русия, както и до ставропигиалните манастири разпоредба за отчисленията към Московска патриаршия. В документа се отбелязва, че в условията на настоящата епидемия бяха предприети ограничителни мерки в много региони на Руската федерация, за да се запазят здравето и животът на гражданите, като тези мерки включваха и прекратяване на достъпа на хората до храмовете и манастирите.
Предвид това и възникналите финансови трудности патриархът е благословил да се намалят с 25% отчисленията от епархиите, енориите в Москва и ставропигиалните манастири за 2020 г.

Намалението ще важи за всички московски енории и епархиите, където бяха въведени ограничения за посещението на енориашите и, съответно, намаляха приходите на църквите. Епархийските архиереи трябва да изпратят доклад до патриарха за финансовото състояние на епархията и за намаляването на приходите в процентно съотношение спрямо миналата година.

Удължава се и срокът за отчисленията – до 10 май 2021 г.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100724/catid,19/id,69598/view,article/