Двери /

По традиция Негово Светейшество Българският патриарх Неофит направи обръщение към българския народ по повод настъпването на новолетието. В него предстоятелят на БПЦ напомня, че когато направим равносметка на изминала година и планираме следващата, не трябва да забравяме, че „по човешки сме немощни и затова още по-усърдно молим Бог да ни укрепва в нашите добри начинания, защото без Него, както свидетелства Сам Той в Евангелието, не можем да вършим нищо“.

Патриархът призовава през Новата година да се посветим на усърден труд, който обаче на първо място да е за Божия прослава и за по-голям възход на нашата Църква и Отечество.

Следва целият текст на обръщението:

Възлюбени в Господа чеда на светата ни Православна църква,

С вяра във Всемилостивия Бог и неизменно упование в Неговия благ промисъл за всекиго от нас и за цялото творение изпращаме още една година от даруваното ни свише историческо време, за да влезем в следващото Новолетие с чиста радост и нова надежда – надежда за лично и обществено благопреуспяване, за мир и благоденствие на скъпия ни народ и прекрасното ни Отечество.

На границата между старата и новата година неизбежно правим равносметка на постигнатото и планове за предстоящото. Радваме се на успехите си, но не подминаваме и своите пропуски – всичко онова, което сме могли да направим и по-добре, но поради една или друга причина не сме успели. Съзнаваме, че по човешки сме немощни, и затова още по-усърдно молим Бог да ни укрепва в нашите добри начинания, защото без Него, както свидетелства Сам Той в Евангелието, не можем да вършим нищо. Той е лозата, а ние сме пръчките и затова колкото повече и по-тясно пребъдваме в Него и съблюдаваме Неговите заповеди, толкова по-богат плод ще можем и да принесем (Йоан 15:5).

Нашият Господ и Спасител Иисус Христос и завещаното ни от Него Евангелие са единственият верен критерий за всяко наше намерение и действие. Доколкото всяко нещо, сторено от нас, е в съзвучие с Божия план за човечеството и за творението, дотолкова то е добро и полезно, дотолкова сме изпълнили Божията воля и можем да се наречем верни чеда на Небесния наш Отец. Ето защо, като православни християни, нека и през Новата 2020 година да полагаме усилия да разпознаваме благата Божия воля и да се стремим с всички сили да бъдем верни следовници и неуморни съработници на Всевишния, Който, отново според свидетелството на Неговия Син и наш Бог Иисус Христос, никога не престава да работи за доброто и спасението на цялото Свое творение (Йоан 5:17).

Нека настъпването на Новата година ни вдъхнови за още по-усърден труд, който да бъде, първом, за Божия прослава, а заедно това и за още по-голям възход на светата ни Православна църква и на нашата мила Родина. Такава е Божията повеля към нас, такъв е примерът и този е заветът, оставен ни през вековете от всички достойни наши предци, работили усърдно и отдавали всичките си сили за своята Църква и свидно Отечество.

Благодатта, мирът и любовта на нашия Господ и Спасител Иисус Христос да бъдат с всички нас!

За много и благословени години!

† НЕОФИТ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

b6891eaa155fe5e0464813193ec2e028

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,69127/view,article/