Публикувана на 10 Март 2020, 18:30

https://mitropolia-sofia.org/images/thumbnails/images/COVID-19_-_1-fill-540x848.jpg

https://mitropolia-sofia.org/images/thumbnails/images/COVID-19_-_2-fill-540x848.jpg

https://mitropolia-sofia.org