29 януари 2020 11:56, Българска Патриаршия

Във връзка с оповестеното Становище на Св. Синод на БПЦ – БП относно новоприетия Закон за социалните услуги и промените в други нормативни актове, касаещи закрилата на децата и семейството, както и във връзка с разговора, проведен с Министъра на труда и социалната политика и поетия ангажимент при среща със Св. Синод в края на 2019 г., Св. Синод от заседанието си на 20.01.2020 г., прот. № 1 – пълен състав, взе решение да се обърне към Министъра на труда и социалната политика с предложение да бъдат включени в работната група в Комисията по труда, социалната и демографската политика на Народното събрание, съответно към МТСП за обсъждане на законодателни промени, свързани със Закона за социалните услуги и относими с него нормативни, в това число и подзаконови актове, представители на Св. Синод на БПЦ – БП и юридическите му съвестници. както следва: Ловчански митрополит Гавриил, Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопския митрополит Серафи и юридическите съветници на Св. Синод.