Свещ. Кирил Синев 25 Март 2020

Във връзка с усложняващата се епидемиологична ситуация в Румъния и с публикуваните по-строги мерки на правителството, които забраняват събирането на повече от трима души на едно място, канцеларията на Св. Синод на Румънската православна църква публикува на 22 март Нови мерки относно църковните служби и социалните дейности:
Във всички енории св. Литургия и другите богослужения ще се отслужват в храма от съответните духовници (свещеници, дякони, певци, църковнослужител) без участие на народ (вярващите миряни). Службите могат да се предават on line и по местна или национална медия.
В манастирите службите ще се отслужват в храма от църковните служители в присъствието на членовете на монашеската общност, без участие на народа. Службите могат да се предават on line и в местна или национална медия.
Всички православни християни от Румъния и диаспората могат да следят св. Литургия и другите богослужения, отслужвани в Патриаршеската катедрала, по телевизия Тринитас и Радио Тринитас на Румънската патриаршия или от медиите, които препредават службите.
Въпреки че св. Литургия и другите богослужения се отслужват в храма без участието на вярващите миряни, храмовете ще могат да бъдат отворени все пак за специални ситуации (каквито са тези от т. 8).
Тъй като вярващите не могат физически да участват в богослуженията в храма, те се насърчават да организират в собствените си домове място за молитва с икони, Свещеното Писание, кандило или свещ, молитвеник и душеполезна литература, следвайки духовната програма, която е уточнена заедно с техните изповедници.
Всички вярващи от енорията ще бъдат поменавани на св. Литургия, особено сега, когато те физически не могат да участват в св. Литургия, а само духовно, от разстояние.
През този период вярващите ще поддържат по телефон връзка с енорийските свещеници и по-специално с изповедника. По искане на вярващите свещеникът може да посети жилището на вярващите за духовни беседвания, изповед и причастяване, спазвайки нормите за защита, включително маска и санитарни ръкавици.
Тайнството Кръщение и тайнството Венчание могат да се отслужват в храма и в тях могат да участват максимум 8 човека.
Последованието на опелото може да се отслужи в храма, в гробищен параклис или в гробищата; при този обред могат да участват максимум 8 човека.
Изповед и причастяване на болни вярващи, намиращи се в болница, ще се извършва при спазване на правилата на болницата.
Изповед и причастяване на болни вярващи, намиращи се в дома, ще се извършва от свещеника, съгласно следната процедура: свещеникът ще си издаде Лична декларация за придвижване съгласно одобрения от държавните власти модел, отбелязвайки като мотив придвижване за осигуряване помощ за възрастни лица, уязвими или за придружаване на деца. При влизане в дома на вярващите свещеникът ще използва калцуни за еднократна употреба и санитарна маска, ще се измива с вода, сапун и дезинфектант, ще използва само една богослужебна книга и епитрахил, богослужебна кутийка за причастяване на болни, предмети, които ще бъдат дезинфектирани както преди, така и след това.
Отменя се отслужването на общ Маслосвет[1], а свещениците ще призоват вярващите в замяна да четат в сряда и петък акатиста на светец изцерител: св. Спиридон, св. Нектарий Егински, св. вмчк Пантелеймон, св преп. Петка, св. преп. Димитрий Нови (Басарбовски, б. р.), св. Калиник от Черника и т. н.
Ще се извършва редовно дезинфектиране на входовете, на църковните мебели и повърхности, редовно проветряване на храмовете, осигуряване на зона за хигиенизация на ръцете за всички идващи в храма.
Църковните социални центрове и църковните медицински центрове ще продължат своята дейност съгласно действащите правила според спецификата на своята дейност (старчески дом, социална кухня, медицински кабинет, магазини за църковни стоки и книги и т. н.).
Социалната дейност на енориите и манастирите ще се приспособи към новите социални и медицински нужди, съответно подпомагане на лица, които не могат да се придвижват с оглед снабдяване с хранителни продукти и лекарства, но при спазване на всички мерки за хигиена и защита, определени от властите.
Ако служител на Църквата проявява симптоми или ако е влязъл в контакт с лице, заразено с новия коронавирус, той писмено или по телефон ще съобщи на своя йерархичен началник за ситуацията, в която се намира. В случай, че е съществувал подобен контакт, служителят моментално ще уведоми санитарните власти и ще спази процедурите, определени от тях (самоизолация, карантина и т. н.).
Върховните църковни власи ще издават удостоверения на енорийските свещеници и служителите от църковната администрация за придвижване до работното място, а председателите на храмове и игумените на манастири ще издават удостоверения за подведомствените им църковни служители (съслужещи свещеници, дякони, певци, църковнослужители).
Призоваваме всички вярващи да не излизат от вкъщи, освен в краен случай.
При извънредното положение както клириците, така и вярващите миряни имат задължението да спазват разпорежданията на държавните власти, в противен случай те ще понесат предвидените по закон санкции.
Извънредните мерки, взети от властите, имат за цел да предпазят собственото ни здраве и здравето на заобикалящите ни. Животът и здравето са Божи дарове, а ние имаме задължението да ги пазим и култивираме с постоянна отговорност.
[1] През последните години, с окръжно писмо на епархийското ръководство, тайнството Елеосвещение (Маслосвет) се отслужва ежеседмично в цяла Румъния и народът участва масово в него.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100724/catid,19/id,69401/view,article/