Двери

На еднодневното заседание на Св. Синод, проведено на 20 януари, архиереите са определили своите представители при обсъждане на промени в Закона за социалните услуги и свързаните с него нормативни и подзаконови актове. Това са: митрополитите Ловчански Гавриил, Западно- и Средноевропейски Антоний, Варненски и Великопреславски Йоан, Неврокопски Серафим и юридическите съветници на Св. Синод.

Включването на представители на Св. Синод в дискусиите за промени в Закона за социалните услуги беше договорено между църковното ръководство и министъра на труда и социалната политика Деница Сачева в края на 2019 година (тук).  Св. Синод сега ще уведоми министър Сачева за своите представители и ще предложи те да бъдат включени в работната група в Комисията по труда, социалната и демографската политика на Народното събрание, както и в други дискусионни формати, организирани от МТСП.

Законът за социалните услуги и неговият правилник се подготвят от близо 5 години. През това време по тях в различни работни групи и формати работят експерти в сектора от МТСП, агенцията за социално подпомагане, от  различни министерства – МРРБ, МЗ, МОН, МФ – представители от дирекциите за социални услуги на общините, представители на Национално сдружение на общините, синдикатите, Софийски университет – специалност социални дейности, доставчици на социални услуги, граждански организации на хора с увреждания, национално представителни организации на хора с увреждания и др. Досега представители на Църквата и църковни организации не са се включвали в тази дейност.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,69190/view,article/