Иван Димитров 14 Март 2020

Във връзка с вирусната пандемия, бързо завладяла почти цял свят, Св. Синод предложи текстове на молитви и прошения по време на св. Литургия, които да бъдат добавяни от извършващия я свещенослужител. Тези молитви са включени в свещеническата книга Служебник – в изданията му на църковнославянски, както и на български език (в раздела „Молитви и прошения за различни потреби“, подраздел „Във време на мор – епидемия, заразителна и смъртоносна болест“). Те бяха публикувани вчера и в синодния сайт на църковнославянски език, но за съжаление там са преписани с редица грешки. Затова Двери публикува текста на тези молитви в нов превод на български език, за да могат свободно да ги използват свещенослужителите, а и богомолците да ги разбират. Естествено, тези молитви могат да се казват и от всеки вярващ в неговото лично молитвено правило.

НА СВ. ПРОСКОМИДИЯ:

Господи, Иисусе Христе, Боже наш, приеми тази жертва за прошка на греховете на нас, грешните и недостойни Твои раби, които с беззаконията си прогневихме Твоята благост и оскърбихме Твоето добросърдечие, и не осъждай нас, Твоите раби, но отклони страшния Си гняв, който справедливо е насочен срещу нас, отмени пагубното Си наказание и спри Своя страшен меч, който невидимо и неочаквано ни посича, пощади бедните и нещастни Твои раби, и не затваряй в смърт душите на нас, които в покаяние със съкрушено сърце и със сълзи падаме пред Тебе, милосърдния и снизходителен наш Бог, Който ни води към добра промяна.

НА ВЕЛИКАТА ЕКТЕНИЯ:
За да чуе Той от Своя свети храм нашия глас и да изцели смъртните болести, които ни връхлитат, и да пресуши потоците на беззаконията, които ни тревожат, на Господ да се помолим.

За да ни спаси скоро от примките на смъртта и да ни избави от адските мъки, на Господ да се помолим.

За да продължи милостиво времето за покаяние на Своите раби и да не ни посече неочаквано като неплодната смоковница, но с добросърдечието Си да ни окопае и да ни напои с росата на Своето милосърдие, очаквайки човеколюбиво нашето обръщане и още плодове на покаяние, на Господ да се помолим.

НА СУГУБАТА ЕКТЕНИЯ:

Съгрешихме и вършихме беззакония, Господи Боже наш, и затова ни постигна Твоят справедлив гняв, и смъртна сянка ни обгърна, и се приближихме до вратите на ада, но в своята болест умолително викаме с молитва към Тебе, нашия Бог: пощади, пощади Твоя народ и не ни погубвай до край, смирено Ти се молим, чуй ни и ни помилвай.

Повече от всички съгрешихме пред Тебе и вършихме беззакония, Владико, и макар да не сме показали покаяние, приеми нашето приношение като знак на покаяние и прояви милост: като всесилен освободи от смъртосната болест и от лютите страдания Твоите раби, които болезнено стенат, молим Ти си, скоро ни чуй и помилвай.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,69336/view,article/