24 януари 2020 09:27, Софийска митрополия

УВАЖАЕМИ ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА

КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ ОТ ДИОЦЕЗА НА СОФИЙСКА ЕПАРХИЯ,

ВАШЕ ПРЕОСВЕЩЕНСТВО,

БОГОЛЮБИВИ ОТЦИ,

В началото на новата 2020-та година имаме радостта и удоволствието да ви приветстваме с „Добре дошли“ в Софийската света митрополия на нашата първа обща среща.

Бихме искали още веднъж да поздравим кметовете с доверието, което жителите на ръководените от тях общини им оказаха и им възложиха своите надежди и очаквания, които всички се надяваме да оправдаят.

През изминалата година взаимоотношенията между Софийската света митрополия – Архиерейските наместничества, държавната власт и местното самоуправление бяха на завидно високо ниво. Вярваме, че и през настоящата година, а и занапред доброто равнопоставено партньорско съработничество ще продължи плодотворно и ще спомогне за развитието на духовно-нравственото и патриотично възпитание на живеещите в диоцеза на Софийска епархия наши сънародници.

Изказваме надежда, че държавната власт и местната власт ще подпомогнат изучаването на предмета „Религия“ в общинските училища, ще съдействат за развитието на социалната дейност, ще спомогнат за възстановяването на невърнати църковни и манастирски имоти, строителството и ремонта на храмове и тяхното поддържане, както и предоставянето на храмове и манастири, които се водят като държавна или общинска собственост, в собственост на Софийската света митрополия, та по този начин да се отдаде „кесаревото кесарю, а Божието Богу“ /Лука 20:25/.

През настоящата година имаме намерение да кандидатстваме по различни европейски програми за реставрация, реконструкция и възстановяване на храмове и манастири, които по една или друга причина не са били добре поддържани.

Софийската света митрополия от своя страна и в лицето на архиерейските наместници по места, ще бъде в помощ на всички добри инициативи на държавната и местната власт, които не са в противоречие с православно-християнските нравствени и семейни ценности, и които ще бъдат полезни за доброплодното развитие на нашето общество и особено на младото поколение.

Като ви изказваме благодарност за топлия отклик на поканата, призоваваме над всички вас Божието благословение и благодатна помощ в предстоящата ви работа през новата 2020-та година, насърчаваме ви във всяко добро и полезно дело за постигане на добри резултати в полза на поверените ви институции и общини, на светата ни Църква и любимото ни Отечество България.

За много и благословени години!

„Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа, и любовта на Бога и Отца, и общуването на Светия Дух да бъдат с всички вас. Амин.“ (2 Коринтяни 13:13)

https://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=310822