Двери 13 Април 2020

Ръководството на Софийска епархия публикува указания за организацията и провеждането на богослуженията през Страстната седмица и празника Възкресение Христово във връзка с ограниченията, наложени заради пандемията от коронавируса.

Богослуженията през Страстната седмица ще започват сутрин в 8 ч., а вечерните – в 18 ч.

Великият маслосвет ще бъде отслужен в сряда вечерта след малкото повечерие, а не както беше досегашната практика – на Велики четвъртък след литургията. Помазването с осветен елей ще става според разпоредбите на Окръжното на Св. Синод: свещенослужителите да носят лични предпазни средства – маска и ръкавици; същото важи и за миряните. На Велики четвъртък няма да се извършва общ маслосвет, а ще се помазват само богомолците, които пожелаят.
На Велики петък след изнасянето на плащаницата в средата на храма тя ще бъде покрита с PVC и ще се дезинфекцира след всеки поклонник. Богомолците ще трябва да спазват регламентираното разстояние от два метра помежду си.

Сутринта на празника Възкресение Христово, при отслужването на Възкресната вечерня, т. нар. Второ Възкресение, няма да се организират съвместни богослужения (когато по традиция се четеше евангелският текст за Възкресение Христово на различни езици), а всеки свещенослужител ще извърши последованието в своя храм самостоятелно.

Ръководството на Софийска епархия препоръчва там, където е възможно, продажбата и паленето на свещите да става извън храмовете, да не се позволява струпване на хора и да се спазва определената дистанция между тях. Напомня се също така в храмовете да се извършва редовна дезинфекция, а служителите и богомолците на носят лични предпазни средства.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,69506/view,article/