Двери 18 Март 2020

Главата на Сръбската православна църква патр. Ириней дава личен пример за спазване на ограничителните мерки, наложени от властите, срещу разпространението на коронавируса, съобщава официалната интернет-страница на СПЦ. Патриархът, който влиза в най-уязвимата за болестта възрастова група, ще приложи всички препоръки на лекарите. Той призова и всички граждани на Република Сърбия да бъдат дисциплинирани и да следват съветите на експертите за отговорно поведение в сложната епдемиологична обстановка. „Животът е най-големият Божи дар, който трябва да съхраним. Ще се молим на Бога, защото вярваме, че молитвата може да помогне много. Ще проявяваме дисциплина и в Църквата в поведението на християните. Вярвам, че това ще има своето влияние и значение. Нека бъдем дисциплинирани и да слушаме специалистите, за да се противопоставим на това голямо изкушение“, каза Сръбският патриарх.
В началото на седмицата Св. Синод на СПЦ разпространи официално обръщение във връзка с усложнената обстановка и въвеждането на извънредно положение в страната. „На всички, които се борят с епидемията, особено на лекарите и останалия медицински персонал, Св. Синод изразява своята най-дълбока благодарност за ежедневните усилия и призовава над тях Божието благословение“. Архиереите отправят съболезнования към семействата, близките и приятелите на засегнатите от фатален изход.

„Уважавайки важността и постиженията на медицината, които Църквата смята за дар от Бога и за голямо човешко дело, тя предлага на своите вярващи уникален лек за безсмъртие – св. Причастие, както и благословията на св. Тайнства и тяхното благотворно действие“.

Св. Синод на СПЦ призовава всички вярващи към трезвост в настоящата ситуация и ги приканва да не пренебрегват инструкциите на медицинските служби и държавните органи, както и предписаните превантивни мерки. Да не застрашават своя и живота на другите. В същото време Св. Синод подчертава, че „Господ е нашата надежда и наш Изкупител при всички беди и затова трябва да умножаваме искрените молитви за болните и особено за лекарите и другия медицински персонал, които правят всичко възможно за болните, често излагайки се на опасност, което сръбските архиереи определят като форма на безкористно служение на човешкия род.

В заключение сръбските синодни архиереи напомнят, че „… всичко е възможно за Бога, дори преодоляването на природните закони и неприродните процеси. Да издигнем сърцата си нагоре! Нека се доверим на нашите лекари и най-вече на нашия Господ, Лечителя на нашите души и тела!“.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100724/catid,19/id,69357/view,article/