Двери

Игуменът на Рилската св. обител Адрианополски еп. Евлогий обяви пред БНР, че за настоящата година манастирът не е получил нито лев от полагащата се държавна субсидия в размер на 597 хиляди лева. Парите трябва да бъдат отпуснати от Св. Синод от общата субсидия за БПЦ за тази година – 26 милиона лева. До миналата година трите ставропигиални манастира в България – Бачковският, Троянският и Рилският – получаваха подкрепа непосредствено от държавата, без средствата да минават през Св. Синод.

Според Закона за Вероизповеданията, чл. 28 (9), „предоставянето на държавната субсидия за текущи разходи се извършва от Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет чрез трансфери на бюджетни средства по специални целеви сметки за текущи разходи на централните ръководства на вероизповеданията на четири части: до 30 април, 30 юни, 30 септември и 20 декември“.

Началникът на отдела за връзки с обществеността прот. Николай Георгиев заяви, че размерът на субсидията за тази година – 26 милиона лева – няма да стигне дори за заплатите на свещениците, които според Закона за Вероизповеданията трябва да се приравняват към средните стойности на заплащането  при учителите.
За първи път през тази година държавната субсидия за трите ставропигиални манастира е включена в общия бюджет на Св. Синод, обясни за БНР директорът на дирекция „Вероизповедания“ при МС Емил Велинов. Разчетите на синодните финансисти обаче показват, че средствата няма да стигнат за заплати и вероятно ставропигиалните манастири няма да получат годишните си субсидии, каза о. Николай Георгиев.

Остава неясно защо сега се получава толкова голямо разминаване в разчетите за разходите на БПЦ, при положение, че миналата година финансирането се осъществи по същия механизъм.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,69569/view,article/