24 март 2020 14:06, Българска Патриаршия

Редакцията на „Църковен вестник” – официоза на Българската православна църква – уведомява своите абонати и читатели, че списването на вестника продължава с обичайната периодичност (в режим Home Office), но поради извънредното положение сме затруднени с отпечатването и експедирането му. Уверяваме своите абонати, че веднага след като ситуацията в страната се нормализира, те ще получат всички нови броеве на „Църковен вестник”. Междувременно вестникът ще бъде достъпен онлайн в Официалния сайт на БПЦ-Българска патриаршия.

Екипът на „Църковен вестник“

https://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=317486