Двери 25 Март 2020

По повод на глобалната криза около коронавируса висшите представители на трите основни християнски вероизповедания в Германия излязоха със съвместно изявление, озаглавено „Подкрепа, утеха и надежда“. На 20 март посланието беше подписано и огласено от председателите на: римокатолическата Германската епископска конференция епископ д-р Георг Бетцинг, Съвета на Евангелската църква в Германия областен епископ д-р Хайнрих Бедфорд-Щром и Православната епископска конференция (ПЕК) в Германия митрополит Августин (Цариградска вселенска патриаршия).

В посланието, което е публикувано и на интернет-страницата на ПЕК, се прави кратък обзор на положението с вируса и строгите мерки за предпазване, като се казва: „Тъй като ние естествено подкрепяме тези мерки и искаме последователно да се придържаме към държавните изисквания, енорийските дейности също бяха отменени и църковните институции до голяма степен бяха затворени. Можете да разберете колко ни беше трудно да спрем всички обществени богослужения в тези тревожни времена. Особено в трудни времена за нас, християните, е от съществено значение да търсим близостта с Бога, като посещаваме общи молитви и богослужения.”
Християнските лидери съзнават, че мнозина вече ”са засегнати от болестта, някои са в тежка форма или дори са починали. Много хора са застрашени в икономическото си съществуване и са изправени пред големи опасения за бъдещето си”. Затова заявяват: „Можем да ви обещаем нашата солидарна подкрепа, бъдете сигурни в нашата лична помощ и молитва”. И загрижено препоръчват: „Именно защото в наши дни се налага да се установят много граници и бариери между хората, тези граници не трябва да се издигат в сърцето!”.

Миналата сряда Берлински митрополит Марк, глава на Руската православна задгранична църква в Германия, заяви, че коронавирусът вероятно е Божие наказание за нашите грехове, като припомни и библейската история с жителите на град Ниневия, заради чиито грехове Бог искал да унищожи града. За разлика от него тримата християнски лидери пишат: „Като християни сме твърдо убедени, че болестта не е Божие наказание – нито за отделни хора, нито за цели общества, нации, континенти или дори цялото човечество. Болестите са част от нашата човешка природа като уязвими и крехки същества. Независимо от това, болестите и кризите могат много да разклатят вярата в мъдростта и добротата на Бога, а също и в самия Него. Заболяванията и кризите поставят въпроси за нас, хората, които не можем лесно да пренебрегнем. Ние, християните, сме изправени пред тези въпроси за значението на човешкото страдание и нямаме лесни отговори на тях. Във всеки случай библейското послание и християнската вяра в спасението ни казват: Бог е приятел на живота. Той ни обича и страда с нас. Бог не ни желае злото. И последната дума има не злото, а спасението, което ни е обещано от Бог.”

В интерес на истината трябва да изтъкнем, че архиереят на РПЦ-МП в Германия, Подолски ерхиепископ Тихон, в своето послание по повод сегашната криза не поддържа крайните позиции на колегата си митр. Марк.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100724/catid,19/id,69402/view,article/