Двери 15 Април 2020

В дните преди Възкресение Христово, предвидени за пролетна ваканция на учениците, Духовно-просветният център „Св. архангел Михаил“ във Варна започва новата дейност, насочена към младежката аудитория – курс по фотография, наречен „Вярата на фокус“. Заради извънредното положение в страната курсът ще стартира дистанционно.

Темата Вярата на фокус също не е случайна. Освен овладяване на фотографски умения курсът има още една главна цел. Чрез средствата на творческата фотография да се покаже богатата духовна култура на Православната църква и същността на нашата православна вяра. Идеята на организаторите е младежите не само да се обучават, но и да бъде създадена общност от съмишленици. За свой девиз те са избрали мисълта на известния фотограф-портретист Юсуф Карш: „Човешкото сърце и душа са истинският обектив на фотоапарата“. Ръководител на курса ще е Мария Тодорова.
Освен теоретична част с теми за историята на фотографията, устройството на фотоапарата, режими и настройки на снимане и жанрове във фотографията ще има разговори и за еволюцията на образа – от рисунка до кино, както и интересни срещи с гост-лектори, които са известни фотографи и дизайнери от Варна. Практическите упражнения ще бъдат основна част от обучението, а на финала всеки участник ще представи свой курсов проект и ще се включи в обща фотоизложба.

Курсът е безплатен и ще продължи от май до ноември. За участие са поканени младежи от 14 до 19 години от Варна или близките населени места. Заниманията ще се провеждат дистанционно до отмяната на извънредното положение в страната, а след това – в храм „Св. архангел Михаил“ във Варна.

Записвания се приемат до 30.04.2020 г. и/или до запълване на групата! Условията, както и повече подробности можете да видите на сайта: www.arhangel.bg.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,69516/view,article/