Двери 17 Март 2020

Московският и на цяла Русия патриарх Кирил изпрати до всички енории и манастири в Московска епархия правилата за организиране на църковния живот в условията на епидемия. Специално внимание се отделя на начина на причастяване на вярващите, за да не се допуска заразяване. Решението се основава на църковната практика, описана в Настольная книга для священно-церковно-служителей и Пидалион (Кормчая) с тълкувание на каноните от преп. Никодим Светогорец.

В документа се казва: „Заради пастирската грижа за хората, а също в отговор на искане на санитарните власти, при запазване на твърдата вяра в действието на благия Божи промисъл и в Божественото всемогъщество, се предприемат изброените по-долу правила, съставени въз основа на каноническата и богослужебна традиция на Руската православна църква.

До промяна на епидемиологичното положение към по-добро и получаване на съответните указания от епархийското ръководство за пълно или частично прекратяване на действията на настоящата инструкция за енориите, патриаршеските, архиерейските и манастирските подвория, а също и за манастирите в Московска епархия е необходимо да се изпълнява следното:
Относно Причастието със светите Христови тайни

1. Имайки предвид, че принасянето на безкръвната Жертва не може да бъде в никакъв случай отменено, тъй като там, където няма Евхаристия, няма църковен живот, а също и че светите Тяло и Кръв Христови преподават здраве както на душата, така и на тялото (виж например молитви 7 и 9 на св. Йоан Златоуст от последованието за св. Причастие), отчитайки при това историческата практика на Православната църква в условията на епидемии (виж бел. 1), постановяваме светите Христови тайни да се преподават с изтриване на лъжицата след всеки причастник в напоена със спирт кърпа (която редовно да се напоява), а след това с потапяне на лъжицата във вода с последваща утилизация на водата според практиката, предвидена за пране на кърпата.

2. „Запивката“ след св. Причастие (църковна практика да се пие вино с вода веднага след причастието, бел. ред.) да се дава в индивидуални чашки на всеки причастник.

3. За раздаване на нафората да се използват еднократни хигиенни ръкавици.

4. Кърпата за причастие на миряните да се използва единствено за предпазване от евентуално падане на пода на светите Тайни, както и за изтриване на лъжицата. За изтриване на устата на всеки причастник да се използват хартиени салфетки, които след това да бъдат изгаряни. Кърпата да се преварява и изпира с необходимото благоговение след всяко богослужебно използване.

5. Причастниците да се въздържат от целуване на св. Чаша (това е руска традиция при причащаването, б. р.).

Относно извършването на тайнствата Кръщение и Миропомазване

1. Строго да се спазва практиката за смяна и освещаване на вода за всеки отделен случай. Тайнството Кръщение да се извършва индивидуално, с дезинфекция на купела или баптистерия с дезинфекцираща течност (виж приложения списък).

2. За миропомазване и помазване с елей да се използват памучни пръчици (вместо съответната утвар) и хартиена салфетка (вместо гъба) с последващо изгаряне.

Относно тайнството Елеосвещение

1. При извършването на „общите съборувания“, т. е. Елеосвещение, в храмовете да се използва за всеки енориаш отделна еднократка памучна пръчица с последващо изгаряне.

Други указания относно извършването на богослужението, пастирската практика и енорийския живот

1. Вместо поднасяне на кръста за целуване след края на божествената Литургия и другите служби се препоръчва да се възлага кръстът върху главата на енориашите.

2. Връщайки се към уставната практика, променена през последните години, помазването на всенощното бдение да се извършва само в тези случаи, когато има лития и маслосвет. В тези случаи, когато има помазание, да се използва за всеки енориаш еднократна памучна пръчица с последваща утилизация. Целуването на Евангелието или празничната икона (кръста) след полиелея с преподаване на благословение от свещенослужителите да се извършва с изтриване на Евангелието и иконата или кръста след всяко целуване.

3. Свещенослужителите да се въздържат от подаване на ръце за целуване.

4. При раздаването на просфорите и осветените хлябове на всенощното бдение да се използват еднократни хигиенни ръкавици.

5. Да се отдели особено внимание на чистотата на утвара и богослужебните съсъди, които да се избърсват след всяко богослужебно използване и старателно да се измиват с вряла вода.

6. Да се преустанови работата на неделните училища, енорийските кръжоци и секции до ново разпореждане.

7. Социалните служби в енориите, подворията и манастирите по възможност да оказват помощ на групите в риск, т. е. на възрастните енориаши, като доставят продукти и стоки от първа необходимост до домовете им.

8. Свещенослужители, църковнослужители и сътрудници на енориите, подворията и манастирите да се отнасят отговорно и внимателно към своето здраве. При неразположение веднага да съобщават на игумена или игуменката и да потърсят медицинска помощ.

9. Настоятелите, игумените и игуменките да организират задължително измерване на температурата преди началото на работния ден (например чрез безконтактен термометър) както на свещенослужителите и църковнослужителите, така и на сътрудниците в храмовете, които общуват с много енориаши.

10. Да се обясни на енориашите, че изпълнението на тези предписания и ограничения следва да се възприема като следване на думите на Св. Писание: „Не изкушавай Господа твоя Бог“ (Мат. 4:7). Също така да се обясни на енориашите, че ако проявят симптоми на грип или други заразни болести, те трябва поради любов към ближните и от грижа за тях да се въздържат от посещение на храмовете.

* Бел. 1 към т. 1 за приемането на св. Причастие: „Причастяването на болните от заразни болести да става след другите причастници или дори на отделно извършвано богослужение с изтриване на лъжицата след всеки причастник с плат, който след това се изгаря; за болните да се използва отделен съд и лъжица; те да се измиват в оцет, с изливане на последния в сух кладенец (виж: Булгаков, С. В. Настольная книга для священно-церковно-служителей; Пидалион с тълкувания на преп. Никодим Светогорец, Правило 6, 28).

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100724/catid,19/id,69349/view,article/