Двери

Завърши първият етап от процедурата по оценяване на проектите за учебници по Религия. Одобрени бяха проектите на основните вероизповедания – на Св. Синод (за учебници от 1-ви до 5-и клас) и на Главно мюфтийство. На следващ етап минават и тези на издателствата „Просвета“ (1-4 клас) и „Витезда“.

Предстои учебниците да бъдат оценени от учители по Религия за практическа пригодност в училищата. Все още не е ясно как ще продължи следващият етап на процедурата в условията на извънредно положение и социална дистанция. Вероятно проектите ще бъдат изпратени в електронен вариант на преподавателите.

Пенка Иванова, ръководител на Дирекция „Учебници и училищна документация“ към МОН увери, че графикът на процедурата ще бъде спазен, за да може от новата учебна година изданията да са на разположение на учителите и учениците.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,69546/view,article/