Двери

На 31 март Псковският митр. Тихон (Шевкунов) издаде указ, с който определя начина на приемане на св. Причастие в неговата епархия за периода на Великия пост и до преодоляването на епидемията, както и редица други мерки по отношение на изповедта, богослужението и църковния живот. Основната цел на мерките е да се защитят църковнослужителите, които през тези дни общуват активно с много хора, както и възрастните енориаши.

В указа се определя богослужението да се извършва с участието само на клира и необходимите църковни сътрудници. По отношение на св. Причастие се казва: „Енориашите да се причастяват занапред само със запасни Дарове. Тази форма на причастяване е известна от древната Църква. В четвъртък, 2 април, когато отбелязваме деня на преп. Мария Египетска, благославям във всички храмове на епархията да се отслужи литургията на св. Йоан Златоуст. На тази литургия да се подготвят запасни Дарове, по подобие на приготвяните на Велики четвъртък. Св. Дарове трябва да бъдат във вид на продълговати частици за по-лесно причастяване на миряните. Св. Дарове трябва внимателно да се изсушат и да се съхраняват върху св. Престол. Предстоятелите трябва да проявят особено голяма отговорност за съхраняването на св. Дарове. След това Даровете да се използват при необходимост на съботните и неделните литургии“.
За да се избегне образуването на опашки от причастници, Псковският митрополит определя „миряните да се викат в храма на групи от по двама души в предварително уговорено с всеки време. Причастниците в храма трябва да бъдат на разстояние един от друг (не по-малко от 2 метра)“.

„За причастието на миряните е целесъобразно да се използва втори дискос. Свещеникът, който предварително е обработил старателно ръцете си със спирт, преподава св. Дарове с ръка, без използване на лъжица, без да докосва устата на причастниците. Кърпата при причастие да се използва само за предпазване на частиците от падане. Причастникът сам избърсва устата си с предварително подготвена салфетка, която след това се изгаря.“

По отношение на изповедта преди св. Причастие в указа се казва, че вярващите трябва да са записали предварително своята изповед, която да предадат на свещеника в писмен вид. „Свещеникът я прочита, разкъсва написаното и изгаря бележката. Миряните, които не са подготвили писмено изповедта си, да направят това в храма“. Целта на тези мерки е да се избегне близкото общуване по време на изповед между вярващия и изповедника.

Псковският митрополит е определил и един отговорен свещеник, който ще причастява християни под карантина или в инфекциозна болница.

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100724/catid,19/id,69435/view,article/