Свещ. Кирил Синев

noul molitfelnic o carte necesara slujitorilor sfintelor altare 125344

През септември 2019 г. излезе от печат най-новото издание на богослужебната книга Молитвослов (927 стр.) на Румънска патриаршия. В интервю за ежедневника на патриаршията – в. „Светлина“[1], архим. д-р Кирил (Ловин), координатор на Отдела „Богослужебна книга“ на патриаршеските издателства („Православен библейски и мисионерски институт“, „Базилика“, „Тринитас“), дава подробни сведения за новото издание.

Първите преводи на румънски език на Молитвослова (Требника) са от 16 в.  Светител Доситей Молдовски превежда и отпечатва първото пълно издание в Яш през 1681 г. В Трансилвания излиза през 1689 г., а във Влашко светител Антим Иверски го отпечатва в гр. Ръмник през 1706 г.

Тъй като в Румънската църква в богослужението се използва говоримия език литургичните текстове се актуализират на всеки 10 г. Това се прави, за да се избягва употребата както на излезли от употреба архаизми, така и на несъвместими с химнографията модернизми. През комунистическия режим атеистичната власт не е позволявала отпечатването в румънския Молитвослов на последования, предназначени за отслужване в общественото пространство (извън храма). Затова в изданието на Молитвослова през 2013 г. една част от тези богослужби са били възстановени, като се взимат от по-стари издания. Сега се публикува и друга част от тях.
С цел запазване на каноничното, догматично и богослужебно единство с останалите посестрими църкви, в новото издание са добавени нови молитви, преведени от старогръцки и църковнославянски. Текстът на Молтивослова е внимателно прегледан и изправен от Блаженейшия патриарх Даниил Румънски, а също и от Ардялския митрополит Лаврентий (Стреза), професор по литургическо богословие, и от Долнодунавския архиеп. д-р Касиан (Крачун), които са направили многобройни предложения, довели до подобряване на текста и богослужебните предписания (т.нар. рубрики), както от граматична, така и от богословска гледна точка.

При тайнството Кръщение е пояснено, че става въпрос и за Миропомазване, за да се подчертае връзката между тези тайнства на християнското посвещение. Отбелязано е, че новопокръстен младенец задължително се причастява с Тялото и Кръвта Христови. Последованията за пострижение в монашество са публикувани (подобно на гръцкия Молитвослов) преди обредите, отнасящи се до благославяне на природата. Предвид все по-голямата и добре организирана социално-милосърдна дейност на Румънска патриаршия са добавени молитви за благославяне на институции и професии. С цел по-бързото ориентиране на духовниците в съдържанието на изданието службите са групирани на тематични подглави.

За най-често употребяваните тайнства и обреди, като Кръщение, Венчание, Маслосвет (в румънските храмове го отслужват всяка седмица), панихида, през последните години бяха отпечатани отделни луксозни издания с подходящи графични изображения, които са много добре приети от духовенството. В изданията тайнствата Кръщение и Изповед са предшествани от правила на св. отци, отнасящи се до тях, а тайнството Венчание е предшествано от кратко поучение на св. Симеон Солунски (гл. 280 „За кумовете“).

По-долу ще изложим заглавията на всички нови богослужебни последования, добавени в румънския Требник с оглед адекватното посрещане пастирско-мисионерските потребности на вярващите:

Благодарствена служба – т.нар. „сребърна, златна и диамантена сватба“

Служба за помиряване на разведени съпруг и съпруга

Молитва за ранен при катастрофа

Молитва за психично болен

Молитва при осиновяване на деца

Молитви, свързани с училище

Последование на службата в начало на учебната година

Молитва при закриване на учебната година

Водосвет при благославяне на учебна институция

Молитви за армията

Последование при благославяне на военнослужещи по време на защита на Отечеството

Молитва за държавната власт и за армията на страната по време на война и безпокойствие

Чин при благославяне на знаме

Молитви за благославяне на пътищата и транспортните средства

Молитва за благославяне на обществен път

Молитва за благославяне на мост

Чин за благославяне на тунел

Последование на водосвет при благославяне на превозно средство

Последование при благославяне на самолет или хеликоптер

Молитва за благославяне на линейка

Молитва за благославяне на пожарен автомобил

Молитва за благославяне на влак

Водосвет за благославяне на кораб или друг плавателен съд

Молитви за благославяне на пътуващи

Чин за благославяне на пътници и поклонници

Молитва за пътуващи по суша и въздух

Молитва за пътуващи по вода

Молитви за благославяне на институции и професии

Водосвет за благославяне на медицинско или социално-милосърдно заведение

Последование за благославяне на медици и фармацевти

Последование за благославяне на занаятчийски отрасъл

Молитва за благославяне на моряци

Молитва за благославяне на музей

Молитва при откриване на библиотека

Молитва за благославяне на архондарик (гостоприемница)

Молитва за благославяне на християнско радио или телевизия

Молитви при различни събирания

Последование за благославяне на среща или асоциация на християнски младежи

Молитва при откриване на събрание

Молитва при откриване на лагер за християнски младежи

Молитви за борещи се със страсти

Молитви за поробени от страсти (пиянство, тютюнопушене, наркотици)

Молитва за поробен от блудната страст

Молитва за обхванати от тъга и безнадеждност (депресия)

Последование за благославяне на паметник или възпоменателна плоча

https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100724/catid,19/id,69161/view,article/