25.05.2022 | Източник: Българска патриаршия 25.05.2022 18:52 |
Снимка


Уважаема г-жа Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч, г-н председател на Общинския съвет, г-жа Иваничка Буровска, г-н Еленко Начев, драги научни работници, драги учители, драги съграждани, драги деца,
Сърдечно Ви честитя днешния голям празник на Българската просвета и култура и на славянската писменост, основата на която са създали светите братя Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий.

Неслучайно и нашето ново общообразователно частно училище в Ловеч носи името на светите Седмочисленици и ние каним желаещите деца да се запишат в него, за да могат да изучават повече християнството. Това християнство, прозорец към което са ни отворили светите братя и техните ученици, създавайки славянската азбука, превеждайки Светото Евангелие, Библията и други Богослужебни книги, създавайки книжовния славянски език, благодарение на който ние сме равни на други народи, които с хиляди години са създавали своя език, но ние за много кратко време сме ги настигнали, понякога даже и надминали в тънкостта на езика.
По този повод искам да Ви прочета няколко цитата. Константин Преславски казва „Голи са всички народи без книги“, а житието на свети Наум Охридски от Георги Доместик, казва „Изнамериха букви, подходящи за езика на българите“, които изчерпват фонетиката на всички думи в славянския език. Бил е намерен български оловен амулет от X век с кирилски надпис „Христос Воскресе и човекът е спасен!“ Павел Шафарик, който е славист, посветил се в търсене на най-стария славянски книжовен език, след като открил за себе си българския език, казва за чехите и за западните славяни, пишещи на латиница: „Бяхме духовни роби на немците“. Немците наричат западните славяни „неисторични славяни“, защото нямат Кириловото писмо, което е духовен щит, духовен суверенитет.
За учениците искам да кажа, че няма да са интересни в Европа, ако само владеят до съвършенство западен език, защото са имитатори на култура, но ще са интересни и търсени, ако владеят своята история и език, тогава ще имат стойност навсякъде извън България, защото експертизата им ще е уникална, няма да са голи и няма да са духовни роби. Да не кажат и за нас, че ние се срамуваме от нашия народ и от нашата култура.
Честит празник! Нека Господ по молитвите на светите братя да дарува мир, духовна радост, благоденствие и здраве на всички и успех на вас, драги деца, да намерите най-добрия и спасителен път в живота, да сте живи и здрави и да носите радост на вашите родители и на вашите учители.

Христос воскресе!