31.05.2022 | Източник: Българска патриаршия 30.05.2022 12:17 |
Снимка


Уважаеми читатели, от печат излезе брой 10 за 2022 г., на печатния официоз на Българската православна църква – „Църковен вестник“.

В новия брой специално място е отделено на историческото събитие по посрещане мощите на светите братя Кирил и Методий. Духовния празник в дните 23-24 май в столицата. Подробно за самото посрещане на светите мощи може да прочетете на страници 1,3 и 8.

„По време на гостуването на донесените от Света Гора светини се чуха гласове на съмнение в тяхната автентичност, произхождащи очевидно най-малкото от недостатъчно познаване на православната традиция, от една страна, а от друга – от неосведоменост по отношение на най-новите разкрития за мощите на св. Братя, направени през последните години, ако не и от нарочна злоумисъл“, започва своя текст Анула Христова, озаглавен „Миг на съмнение, или за автентичността на мощите на св. Братя“. Текстът може да прочетете на стр. 3.

В този брой на „Църковен вестник“ е публикуван и текста на проф. д-р Тотю Коев – „Живот и смърт – конфронтация и преодоляване“. Текстът може да прочетете на стр. 4-5.

Църковен вестник“ се разпространява в православните храмове и в църковните магазини, както и чрез абонамент.

Цена на един брой – 0,70 лв.

Абонирането се извършва на адреса на издателството: София 1000; ул. „Оборище“ №4; Синодално издателство; МОЛ Танка Тончева Христова, или на e-mail: sinizdat@gmail.com с точно упоменаване на адреса на получателя. Средствата се превеждат по пощата или по банкова сметка: УниКредит Булбанк – София; IBAN BG97UNCR96601018147018; BIC код: UNCRBGSF

Оговорен ректор за броя: Анула Христова