08.06.2022_09:56 | Източник: Българска патриаршия 06.06.2022_08:11 |
Снимка


Фестивалните концерти на втория ден от тазгодишния църковно-музикален форум продължиха по предвидената програма. Музикалното жури прослушваше с дълбоко внимание всяко изпълнение на представящите се участници. А музикалният директор на фестивала г-жа Йорданка Панчева-Туджарова изказваше благодарност за участието им и връчваше почетните грамоти. На тях бе вписана отличителната за хоровия състав характеристика при представянето му на фестивала.

В този ден премина и представянето на единствения участник в категория 2 – Мъжки хор „Св. Наум Охридски”, София.

Отпадането на строгите мерки от ковид-пандемията направи възможно възстановяването на Откритата сцена в Народното читалище „Просвета-1888”. На нея хоровете имат възможност свободно да представят свои изпълнения, без задължително те да са с богослужебна насоченост. Тези сцени съдействат за личното опознаване на хористите и подпомагат разширяването на репертоарите им посредством творческия обмен.

***

I фестивален концерт
1.Смесен камерен хор „Св. Климент Охридски”, София, кат. 1, с диригент доц. д-р Ванилия Кисьова;
2.Женски хор „Достойно есть”, Ловеч, кат. 1, с диригент Димитрина Дренска;
3.Хор „Аve Musica”, София, кат. 3, с диригент Таня Никлева;
4.Хор „Покров Богородичен”, София, кат. 1, с диригент Димитър Стоянов.

II фестивален концерт
1.Академичен хор „Гаудеамос” при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”, Пловдив, кат. 3, с диригент доц. д-р Весела Гелева ;
2.Сборен женски ансамбъл от хоровете „Христина Морфова” и „Аve Musica”, София, с диригент Таня Никлева;
3.Мъжки хор „Св. Наум Охридски”, София, кат. 1, с диригент д-р Андрей Касабов;
4.Академичен хор „Ангел Манолов”, София, кат. 3, с диригент Дарена Попова.

Открита сцена
1.Хор на Пловдивските младежи „Стефка Благоева”, Пловдив, с диригент Борислава Благоева;
2.Хор „Благовещение”, Търгу Окна, Румъния, с диригент Виталие Русу;
3.Камерна формация „Гласовете на Орфей”, София, с диригент Венеция Караманова и хормайстор Деметра Анджалика;
4.Смесен хор „Черноморски звуци”, Балчик, с диригент Валентина Георгиева.

Текст: Анула Христова

Снимки: Весела Игнатова