17.06.2022_00:10 | Източник: Българска патриаршия 16.06.2022 18:25 |
Снимка


Организатори: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Неврокопска света митрополия; Община Банско, читалище „Никола Вапцаров“, гр. Банско.
Конференцията ще се проведе от 17-19 юни, 2022 г. в гр. Банско.
Програма:
17 юни 2022 г. (петък):
14:00 – 14:30
Откривате на конференцията
Приветствие от Иван Кадев – кмет на община „Банско“
Приветствие от Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим
Приветствие от проф. д-р Румен Младенов – ректор на ПУ
и от доц. д-р Надя Чернева – заместник-ректор на ПУ
Приветствие от д-р Петър Граматиков – главен експерт по религиозните въпроси, дирекция „Социална политика“, Община Пловдив
14:30 – 15:00
Пленарен доклад на проф. д.ф.н. КОНСТАНТИНОС НИХОРИТИС
(Department of Balkan, Slavic & Oriental Studies, University of Macedonia, Thessaloniki-Greece) на тема: „Св. Паисий Хилендарски и българското Новомъченичество като фар на нашето съвремие“
15:00 – 15:15 Дискусия
15:15 – 16:45
Пленарен доклад на проф. д.ф.н. ДИАНА ИВАНОВА от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ на тема: „История славянобългарска“ и Паисиевите завети“
16:45 – 17:00 Дискусия
18:00 – 18:30
Откриване на изложбата „По стъпките и примера на Паисий“ във фоайето на читалище „Никола Вапцаров“.
18 юни 2022 г. (събота):
9:20 – Откриване на научната сесия. Водещ на заседанието: проф. д.ф.н. Диана Иванова
9:30 – 9:45
Проф. д.ф.н. ХРИСТИНА ТОНЧЕВА от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, тема: „Отново към въпроса за езиковите особености на Зографската чернова и на нейните преписи“
9:45 – 10:00
Доц. д-р МАЯ ИВАНОВА от Кирило-Методиевски научен център при Българската академия на науките, тема: „Паисий Хилендарски и неговата „История славянобългарска“ – свидетелства от архивния фонд на академик Петър Динеков“
10:00 – 10:15
Доц. д-р МИЛА КРЪСТЕВА от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, тема: „Въобразеният Паисий“
10:15 – 10:30
Доц. д-р ИВАЙЛО НАЙДЕНОВ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, тема: „Преподобни Паисий – родният Иисус син Сирахов“
10:30 – 10:45
Доц. д-р РУСАЛЕНА ПЕНДЖЕКОВА от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, тема: „Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ – история с поглед към бъдещето“
11:15 – 11:30
Гл. ас. д-р ТАТЯНА ИВАНОВА от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, тема: „История славянобългарска“ и възрожденската иконография: типология на влиянията“
11:30 – 11:45
Проф. Иван Желев, тема: „Библейски цитати и личности в „История славянобългарска“
12:00 – 12:30 Дискусия
14:00 – 14:15
Гл. ас. д-р ГЕНЧО БАНЕВ (Атина), тема: „Четейки, превеждайки и слушайки „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски“
14:15 – 15:00
ГЕОРГИ ТОДОРОВ, тема: „Паисиевият стълп“
15:00 – 15:30 Дискусия
16:00 – 17:00
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „ПОСЛАНИЯТА НА ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ: РЕСПЕКТИРАЩО НАСЛЕДСТВО, АКТУАЛНИ НАУЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“, водещ на дискусията: проф. д.ф.н. ХРИСТИНА ТОНЧЕВА
19 юни 2022 г. (неделя):
Тържествено богослужение в храм „Св. Троица“ гр. Банско
Докладите, представени на конференцията, както и изказванията на участниците в кръглата маса ще бъдат публикувани в научен сборник.
Заповядайте!
© Неврокопска св. митрополия