26.06.2022_21:21 | Източник: Българска патриаршия 26.06.2022 13:24 |
Снимка


ВАШЕ ПРЕОСВЕЩЕНСТВО,

ОБИЧНИ В ГОСПОДА ВЛАДИКО МАКАРИЙ,

С много радост и отеческа обич в Христа нашия Господ приветстваме ръкоположението Ви за епископ на светата ни Църква. Днешният ден е празничен и тържествен не само лично за Вас, но и за цялата ни църковна общност, защото във Ваше лице придобиваме още един благодатен и достоен пастир на повереното ни от Бога Негово словесно стадо. Вярваме, че архиерейското Ви служение ще бъде богоблагословено и Вие ще оправдаете гласуваното Ви от Христа, от Свещеноначалието и от Божия народ доверие. Основание за тази надежда ни дава досегашният Ви път като монах и като клирик на Православната ни църква, възрастването Ви в иноческите добродетели и в дълбините на православното богословие. Като част от братството на Рилската света обител в достохвално послушание и всеотдайна любов към Бога и Неговата света Църква Вие прославихте името на нейния основател – Рилския светец и чудотворец Йоан, комуто се стараехте да подражавате във всичко. Нека тази любов да Ви води и в предстоящото Ви епископско служение!

Според изявеното желание на Високопреосвещения Русенски митрополит Наум, наш обичен в Господа събрат и приемник по катедра, и с решение на Светия Синод на Родната ни Православна Църква Вие ще бъдете викарий в богохранимата и скъпа на сърцето ни Русенска епархия. Нека това Ваше служение бъде за прослава на Бога и полза на Неговия народ и на цялата ни Българска църква. Работете всеотдайно и не жалете сили, защото „жетвата е голяма“ и Вие сте един от изпратените от „Господаря на жетвата“ работници (Мат. 9:38). Бъдете пример и образец за подражание за духовенството и за Божия народ, търсете не своята, а Божията свята воля и неизменно се уповавайте на Господа, защото този е верният път, който ни е посочен от Христа Иисуса, Който е Глава на Църквата и Пастир на пастирите, и Който положи „душата си за овците“ (Иоан 10:11), като ни остави вечния и неизменен образец за пастирско служение и човеколюбие.

Владико Макарий, бъдете пазител на светата православна вяра и каноничните разпоредби на светата Христова църква. Вярно преподавайте словото на истината (2 Тим. 2:15), та да се прибавят към Църквата, която Христос придоби чрез проливане на Своята кръв (Деян. 20:28), всекидневно повече човеци, като ги назидавате с дух на кротост и искрено упование в Бога, чрез Христоподражателен живот.

Бъдете образец на изпълнителност и отговорност, като приемате благото бреме на послушанията, които Светейшият патриарх и Светият Синод на Родната ни Българска Църква Ви възложат. Старайте се винаги със съвест и ясно съзнание за Божието дело, да ги изпълнявате!

Божията любов и Неговата велика милост да бъдат винаги с Вас!

За много и благословени години, Преосвещени владико!

На добър час!

С братска в Христа обич,

† НЕОФИТ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ